Katecheza – prezentacje

Maryja – Służebnica Pańska i Królowa

Przyjdźcie do Mnie wszyscy…

Całun Turyński

Cuda eucharystyczne

Kim jestem

Hierarchia wartości

Biblia

Biblia i apokryfy

Umieć odczytać Słowo Boże

Trójca Święta

Św. Tomasz z Akwinu i pięć dróg poznania Boga

Pascal

Ateizm

Sakrament pojednania

Sakrament małżeństwa

Wielkie pontyfikaty

Św. Jadwiga królowa Polski

Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

Chrystus jedynym fundamentem Kościoła

Hinduizm

Buddyzm

Islam

Kard. Adam Sapieha – Książę niezłomny

KKKK 377-390 – Cnoty chrześcijańskie

Być, czy mieć

Solidarność

Nauka społeczna Kościoła

Inkwizycja

Grzechy Kościoła

Nauczanie społeczne papieży

KKK 1030-1032 – Czyściec

KKK 1033-1037 – Piekło

KKK 631-637 – Zstąpił do piekieł

KKK 668-679 – Paruzja

KKK 1005-1014 – Umierać w Chrystusie

KKK 1020-1029 – Wierzę w życie wieczne

KKK 1159-162 – Sztuka sakralna

KKK 1776-1794 – Sumienie

KKK 2168-2188 – Przykazanie III

KKK 2302-2317 – Obrona pokoju

KKK 2464-2492 – Przykazanie VIII

Krucjaty

Sobór Trydencki

Sobór Watykański II

Polscy święci i błogosławieni w czasach walki o niepodległą Polskę

Bł. Jan Beyzym – Posługacz trędowatych

Boże Ciało