Katecheza – prezentacje

Przyjdźcie do Mnie wszyscy…

Całun Turyński

Cuda eucharystyczne

Kim jestem

Hierarchia wartości

Biblia

Biblia i apokryfy

Umieć odczytać Słowo Boże

Trójca Święta

Pascal

Ateizm

Sakrament pojednania

Sakrament małżeństwa

Wielkie pontyfikaty

Św. Jadwiga królowa Polski

Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

Chrystus jedynym fundamentem Kościoła

Hinduizm

Buddyzm

Islam

Kard. Adam Sapieha – Książę niezłomny

KKKK 377-390 – Cnoty chrześcijańskie

Być, czy mieć

Solidarność

Nauka społeczna Kościoła

Inkwizycja

Grzechy Kościoła

Nauczanie społeczne papieży

KKK 1030-1032 – Czyściec

KKK 1033-1037 – Piekło

KKK 631-637 – Zstąpił do piekieł

KKK 668-679 – Paruzja

KKK 1005-1014 – Umierać w Chrystusie

KKK 1020-1029 – Wierzę w życie wieczne

KKK 1159-162 – Sztuka sakralna

KKK 1776-1794 – Sumienie

KKK 2168-2188 – Przykazanie III

KKK 2302-2317 – Obrona pokoju

KKK 2464-2492 – Przykazanie VIII

Krucjaty

Sobór Trydencki

Sobór Watykański II

Polscy święci i błogosławieni w czasach walki o niepodległą Polskę

Bł. Jan Beyzym – Posługacz trędowatych

Boże Ciało