Katecheza – prezentacje

Jezus Nauczyciel

Jezus Mesjasz

Cuda Pana Jezusa

Trójca Święta

Maryja – Służebnica Pańska i Królowa

 

Biblia – podstawowe informacje

Lectio divina

Ofiarowanie Pana Jezusa

Biblia – Mt 11,28-30 – Przyjdźcie do Mnie wszyscy…

Biblia – Przebaczenie w nauczaniu Pana Jezusa

 

Całun Turyński

Msza Święta

Cuda eucharystyczne

Kim jestem

Hierarchia wartości

Pascal

Ateizm

Sakrament pojednania

Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

Chrystus jedynym fundamentem Kościoła

Być, czy mieć

Solidarność

Post

 

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

KKKK 6-17 – Objawienie Boże

KKKK 73-78 – Upadek

KKKK 85-93 – Wcielenie Syna Bożego

KKKK 136-146 – Duch Święty

KKKK 224-232 – Sakramenty

KKKK 250-264 – Chrzest

KKKK 265-270 – Bierzmowanie

KKKK 271-294 – Eucharystia

KKKK 295-312 – Pokuta

KKKK 313-320 – Namaszczenie chorych

KKKK 321-336 – Kapłaństwo

KKKK 337-350 – Małżeństwo

KKKK 377-390 – Cnoty chrześcijańskie

KKKK 391-400 – Grzech

KKKK 422-428 – Łaska i usprawiedliwienie

KKKK 442-446 – Przykazanie I

KKKK 447-449 – Przykazanie II

KKKK 466-486 – Przykazanie V

KKKK 527-233 – Przykazanie IX i X

KKKK 548-556 – Formy modlitwy

 

Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK 547-550 – Znaki Królestwa Bożego

KKK 631-637 – Zstąpił do piekieł

KKK 668-679 – Paruzja

KKK 1005-1014 – Umierać w Chrystusie

KKK 1020-1029 – Wierzę w życie wieczne

KKK 1030-1032 – Czyściec

KKK 1033-1037 – Piekło

KKK 1159-1162 – Sztuka sakralna

KKK 1667-1673 – Sakramentalia

KKK 1674-1676 – Pobożność ludowa

KKK 1680-1690 – Pogrzeb

KKK 1716-1724 – Błogosławieństwa

KKK 1730-1742 – Wolność

KKK 1776-1794 – Sumienie

KKK 2030-2046 – Kościół a moralność

KKK 2168-2188 – Przykazanie III

KKK 2234-2246 – Władza

KKK 2263-2267 – Uprawniona obrona

KKK 2270-2275 – Przerywanie ciąży

KKK 2276-2279 – Eutanazja

KKK 2280-2283 – Samobójstwo

KKK 2292-2296 – Poszanowanie osoby i badania naukowe

KKK 2302-2317 – Obrona pokoju

KKK 2366-2379 – Rodzicielstwo

KKK 2401-2414 – Przykazanie VII

KKK 2419-2425 – Nauka społeczna Kościoła

KKK 2464-2492 – Przykazanie VIII

KKK 2493-2499 – Środki społecznego przekazu

KKK 2598-2616 – Modlitwa w życiu Pana Jezusa

KKK 2759-2772 – Modlitwa Pańska

KKK 2807-2815 – Święć się imię Twoje

KKK 2816-2821 – Przyjdź Królestwo Twoje

KKK 2822-2827 – Bądź wola Twoja

KKK 2828-2837 – Chleba naszego powszedniego

KKK 2838-2845 – Odpuść nam nasze winy

KKK 2846-2856 – Pokusy i zbawienie ode Złego

 

Św. Walenty

Św. Tomasz z Akwinu i pięć dróg poznania Boga

Św. Tomasz More

Św. s. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein

Św. Jan XXIII

Polscy święci i błogosławieni w czasach walki o niepodległą Polskę

Bł. Jan Beyzym

Bł. Piotr Frassati

Bł. Rodzina Ulmów

Karol Wojtyła, Miłość

 

Chrzest Polski

Kościół w Polsce w XIV-XV w.

Inkwizycja

Krucjaty

Luter i reformacja

Sobór Trydencki

Kościół, oświecenie i rewolucja francuska

Sobór Watykański I

Sobór Watykański II

Wielkie pontyfikaty

Nauczanie społeczne papieży

Benedykt XVI

Boże Ciało

Małżeństwo a prawo Kościoła

Odpowiedzialne rodzicielstwo

Tajemnice różańca

Hinduizm

Buddyzm

Islam