Chrystus Król. Podążając za Zbawicielem

Autora książki zatytułowanej Chrystus Król. Podążając za Zbawicielem nie trzeba nikomu przedstawiać. Pan Jan Łopuszański, polityk, poseł, prawnik i publicysta jest w Polsce bardzo dobrze znany. Tym bardziej cieszy fakt, że ktoś tak rozpoznawalny podjął temat intronizacji Chrystusa i podzielił się swoimi przemyśleniami. Opublikowanie ich przez Wydawnictwo Fronda (2020) pozwala żywić nadzieję, że zapozna się z nimi wiele osób. Zwłaszcza że książce poświęcona została audycja na antenie Radia Plus w programie Pawła Krzemińskiego „Nocne światła” z udziałem autora.

Niezwykle ważny jest także fakt, że autorem przedmowy do książki jest abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, członek Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i członek Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

» Read more

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Znak, któremu sprzeciwiać się będą to tytuł zbioru konferencji wygłoszonych w dniach 5-12 marca 1976 r. przez kard. Karola Wojtyłę. Poprowadził on wówczas rekolekcje dla pracowników Stolicy Apostolskiej, kardynałów, arcybiskupów, członków Kurii Rzymskiej z papieżem Pawłem VI na czele. Wygłoszone konferencje – pomimo upływu czasu – zawierają wciąż aktualne treści. Podczas ich lektury moją uwagę zwrócił szczególnie temat prawdy, która, według Rekolekcjonisty, „konstytuuje Królestwo Chrystusa i zarazem godność człowieka”.

» Read more

Pójdź ze mną do nieba

Roztropni ludzie wybierający się w długą podróż starają się do niej jak najlepiej przygotować. Oprócz odpowiedniego stroju, sprzętu i prowiantu, które należy ze sobą zabrać, trzeba zdobyć informacje na temat obranego szlaku. Wiadomości na ten temat można znaleźć w przewodnikach opracowanych przez podróżników, którzy przed nami przemierzyli interesującą nas trasę. W życiu, także małżeńskim, jest bardzo podobnie. Dzięki doświadczeniu tych, którzy zdołali przebyć już znaczny odcinek drogi, możemy obrać właściwy kierunek, ominąć zagrożenia i osiągnąć upragniony cel.

Takimi doświadczonymi pielgrzymami po drogach sakramentalnego małżeństwa są Marta i Henryk Kuczajowie, Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej, autorzy książki „Pójdź ze mną do nieba. Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw” (Wyd. Rafael, Kraków 2017).

» Read more

Wiosna Chrystusa Króla

Jakiś czas temu jeden z kolegów zachęcił mnie do przeczytania Kościelnej wiosny (Znak, Kraków 2013). Książka napisana została w konwencji wywiadu, więc w tok rozmowy potrafi wciągnąć chyba każdego czytelnika. Zwłaszcza że pytania stawiane w niej biskupowi Grzegorzowi Rysiowi przez Krystynę Strączek dotyczą aktualnych spraw z życia Kościoła. Oczywiście każdy, kto weźmie książkę do rąk, znajdzie w niej tematy odpowiadające jego indywidualnym zainteresowaniom. Ze względu na moje zaangażowanie w przygotowania do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który proklamowano 19 listopada 2016 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, zwróciłem uwagę na wątki wiążące się z królowaniem Boga.

» Read more

Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie

„Ewangelia to żyjący, zmartwychwstały Jezus Chrystus” – stwierdził ks. prof. Stanisław Dyk w książce zatytułowanej Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie! (Gubin 2015). „W Nim też urzeczywistnia się królestwo Boże. Dlatego też Jezus nie tylko głosi, lecz w swojej osobie także uobecnia królestwo Boże” (s. 21).

Na naszej liście znajduje się kolejna pozycja opublikowana przez Wydawnictwo Przystanek Jezus w ramach Serii Nowej Ewangelizacji. Jej autorem jest pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, od 2002 r. redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”. W porównaniu do innych książek z tej serii, a mam tu na myśli Parafio, obudź się!, Narzędzia do odbudowy, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji i Wzrastanie Kościoła, książka ks. Dyka wydaje się bardzo teoretyczna. Nie jest zbiorem 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię, w którym autor prezentuje swoje dotychczasowe osobiste doświadczenia na polu nowej ewangelizacji. Jest natomiast przystępnie napisanym opracowaniem teologicznym, z którego wyłaniają się ogólne postulaty do samodzielnego twórczego zastosowania. Spośród wielu bardzo ważnych tematów poruszonych w książce chciałbym skupić się tutaj na sprawie głoszenia kerygmatu. Kerygmat jest orędziem o Bożym królestwie, a ten, kto je głosi, jest jak starożytny herold (keryks), który biegł przed powozem króla i ogłaszał jego nadejście.

» Read more

Śledztwo w sprawie cudów

cudaPo zesłaniu Ducha Świętego Piotr Apostoł zwrócił się do ludu z dobrą nowiną o zmartwychwstaniu w następujących słowach: „Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz 2, 22-24). Niezwykłe czyny, cuda i znaki są według Apostoła Bożym potwierdzeniem posłannictwa Jezusa. Książka „Śledztwo w sprawie cudów” pokazuje, że cuda dzieją się także w naszych czasach, co może pomóc współczesnym zbliżyć się do Boga.

» Read more

Królowanie Jezusa w Polsce

krolowanie-jezusa-w-polsceJubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który proklamowany został w krakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, wymagał wielu przygotowań. Jednym z ważnych zadań było podjęcie dialogu między poszczególnymi ruchami intronizacyjnymi, którego zasadniczym celem było przedstawienie rozumienia Intronizacji Jezusa Króla w danym ruchu oraz uzgodnienie dalszych wspólnych działań w jedności z pasterzami Kościoła w Polsce. Temu miało służyć sympozjum sprawozdawczo-naukowe, które odbyło się 10 października 2015 roku na Jasnej Górze. Owocem spotkania biskupów z przedstawicielami grup intronizacyjnych jest publikacja zatytułowana „Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła”. Śmiało można stwierdzić, że jest to bezcenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy pragną lepiej poznać genezę i kontekst naszego Jubileuszowego Aktu.

» Read more

Intronizacja Jezusa Króla

intronizacja-jezusa-krola-w-polsce-kopia

“Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, który proklamowany był 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach, wywołał wielkie zainteresowanie nie tylko wśród wiernych Kościoła w Polsce. Pojawiło się w związku z nim wiele wątpliwości i pytań. Na większość z nich można znaleźć odpowiedź w książce “Intronizacja Jezusa Króla” (Wydawnictwo M, Kraków 2016). Jej autorem jest Marcin Majewski, doktor teologii i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, który od kilkunastu lat angażuje się w walkę o odnowę moralną polskiego narodu pod sztandarem Chrystusa Króla. W ostatnim czasie, jako członek Zespołu Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, był bardzo blisko spraw związanych z przygotowaniami do przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie.

» Read more

Arsenał obrońców życia

ekologia-prokreacji

Wiem z doświadczenia, że dyskusje o tematyce moralnej bardzo często sprowadzają się do rozważania konsekwencji postępowania. Osłabienie wiary w Boga i autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła powoduje, że w wielu przypadkach nie wystarcza odwołanie się do Pisma Świętego i Tradycji, by uświadomić rozmówcy negatywną ocenę czynu. Czasami pomocne mogą się okazać fakty ukazujące następstwa podejmowanych decyzji. W zakresie dylematów moralnych związanych z ludzką płodnością zbiorem takich faktów jest opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (PSOŻC) książka “Ekologia prokreacji. Vademecum” (Kraków 2016).

» Read more

Obudź się!

Layout 1

Św. Paweł Apostoł wyznał kiedyś: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16). W naszych czasach bp Dominique Rey w książce “Parafio, obudź się!” stwierdza: Chrześcijanin jest wezwany do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, w wyniku którego on sam zostaje posłany do świata. Niedopuszczalne jest, by człowiek ochrzczony nie uczestniczył w ewangelizacji (s. 16). Jednak w praktyce, nawet jeśli w pełni utożsamiamy się ze słowami Apostoła Pogan czy francuskiego biskupa, nie zawsze wiemy, jak włączyć się w dzieło ewangelizacji. Właśnie takie osoby w pierwszej kolejności powinny sięgnąć po tę pozycję.

» Read more

1 2