O nas

Jesteśmy katechetami i doradcami życia rodzinnego. Pracujmy z dziećmi, młodzieżą i narzeczonymi. Na co dzień staramy się mówić o tym, jak bardzo Bóg nas wszystkich ukochał i jak możemy radzić sobie z grzechem, który utrudnia nam doświadczanie Bożej miłości. Sami od lat podążamy za Panem Jezusem, naszym Zbawicielem i Królem, i staramy się wskazywać Go innym. On okazuje nam swoje miłosierdzie i wspiera nas swoją łaską w sakramentach. Doświadczamy tego przede wszystkim jako małżonkowie i rodzice.
Nasze zaangażowanie w życie Kościoła wyraża się poprzez katechizację, rozmowy z narzeczonymi i publikacje. Postanowiliśmy zagospodarować również przestrzeń wirtualną, żeby podzielić się z Wami radością z odkrywania wiary. W nadziei, że nasze teksty zachęcą Was do życia przepełnionego miłością Boga i bliźniego.
Maria i Piotr Pikułowie