Dla narzeczonych

Prezentacje dla narzeczonych
chcących powtórzyć treści omawiane podczas katechez:

1. Rozwój miłości

2. Tworzenie wspólnoty

3. Rodzicielstwo

4. Misja i powołanie rodziny

Zapisy i informacje o innych poradniach
na stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie:

www.ftrodzinie.pl