Tajna misja albertyna

Była ciemna, deszczowa noc 11 września 1904 roku. Dwaj misjonarze w świeckich ubraniach, gdzieś w okolicach Zamościa, pod osłoną mroku zmierzali do kolejnej miejscowości na ich szlaku. Jechali przemoczeni na wiejskim wozie grzęznącym w błocie leśnej drogi. Wtem z ciemności wyłoniły się postacie mężczyzn. W mdłym świetle ukazały się mundury i wycelowane w podróżujących rewolwery. Na rozkaz jednego ze strażników brat Marian zszedł z wozu, ukradkiem opuszczając pod nogi zwitki papieru. Zawierały one nazwiska unitów, którym misjonarze udzielili sakramentów. Miały być podstawą wystawienia bezcennych metryk potwierdzających ich więź z Rzymem. Wdeptując papiery w błoto ze wzrokiem utkwionym w rewolwer, albertyn miał nadzieję, że w ten sposób ocali przynajmniej swych pobratymców…

» Read more

Królewskie znaki

Królewskie znaki. Sakramenty w życiu Apostołów Jezusa Króla

Praca na rzecz Królestwa Chrystusowego w Narodzie i Państwie Polskim wpisuje się w wynikające z chrztu i bierzmowania powołanie wiernych do apostolstwa. Właściwe wypełnianie tego powołania wymaga odpowiedniego przygotowania i formacji. Mając to na względzie, Stowarzyszenie „Róża” wydało broszurę zatytułowaną Królewskie znaki. Sakramenty w życiu Apostołów Jezusa Króla (Kraków 2020). Ukazuje ona prawdę o królewskiej godności Pana Jezusa i królewskiej misji chrześcijan z perspektywy nauki Kościoła o celebracjach liturgicznych.

» Read more

Królewskie prawo miłości

Królewskie prawo miłości

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). Pan Jezus wzywa swoich uczniów do wypełniania Jego woli wyrażonej w przykazaniach. Wezwanie to jest wciąż aktualne, dlatego też znalazło swój wydźwięk w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został uroczyście proklamowany w Polsce 19 listopada 2016 r. W Akcie tym pojawiły się sformułowania podkreślające, że naród polski pragnie poddać się Prawu Jezusa Króla, że zobowiązuje się porządkować całe swoje życie osobiste, rodzinne i narodowe według Jego Prawa, a jednocześnie prosi Jezusa Króla, by wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Jego Prawami.

Publikacja “Królewskie prawo miłości” ukazała się nakładem Stowarzyszenia “Róża” (Kraków 2019) jako materiał formacyjny dla osób zaangażowanych w działalność ruchów intronizacyjnych. 

Nawałnica

Nawałnica to zbiór wierszy opisujących męczeństwo unitów podlaskich w zaborze rosyjskim.
(…)
Martyrologia ludności Podlasia wywarła wielkie wrażenie na ówczesnych publicystach, dzięki czemu do naszych czasów dotarło wiele dokładnych relacji. Ich lektura odsłania bolesne fakty, które stały się inspiracją zamieszczonych w tym tomiku wierszy. Publikacja tomiku zbiega się z 20. rocznicą beatyfikacji Męczenników z Pratulina oraz 420. rocznicą zawarcia Unii Brzeskiej. Niech będzie on skromnym upamiętnieniem tych, którzy oddali życie w imię swojej kościelnej tożsamości. Mam też nadzieję, że będzie on zachętą do troski o jedność chrześcijan w naszych czasach, by nie powtórzyły się już grzechy przeszłości. Na koniec zaś niech będzie wezwaniem do pójścia za przykładem przodków, którzy głęboko wierzyli, że dla nas wszystkich jest tylko jedna droga: trzymać się mocno naszej świętej wiary!

Wiersze ukazały się nakładem Wydawnictwa Unitas (Siedlce 2016).

Jezus Chrystus naszym Królem

W trosce o religijną i moralną odnowę Narodu Polskiego przygotowany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jego uroczyste ogłoszenie przez władze duchowne i państwowe zostało zaplanowane na dzień 19 listopada 2016 roku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski pragniemy jako Naród na nowo potwierdzić naszą przynależność do Chrystusa. Przede wszystkim jednak pragniemy uznać w Chrystusie naszego Króla, oddać się pod Jego panowanie, przyjąć Jego prawa i służyć Mu wiernie w naszej Ojczyźnie.
W ramach przygotowań do ogłoszenia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oddaję do rąk Czytelnika zbiór 31 rozważań przybliżających poszczególne zagadnienia poruszone w Akcie. Zbiór ten został pomyślany w taki sposób, by mógł służyć jako październikowe czytania różańcowe. W związku z tym w sposób przystępny prezentuje naukę Kościoła na temat królewskiej władzy Pana Jezusa oraz królewskiej misji wiernych w świecie. Podstawą rozważań jest Pismo Święte i Tradycja Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem encykliki Quas primas Piusa XI z 1925 roku, ogłaszającej święto Jezusa Chrystusa Króla, dokumenty Soboru Watykańskiego II i nauczanie św. Jana Pawła II.
Mam nadzieję, że lektura tych rozważań pomoże w jak najlepszym przygotowaniu wiernych Kościoła w Polsce do osobistego i narodowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Króluj nam, Chryste!
Piotr Pikuła

» Read more

Wierny ojców wierze

Okładka WOW

Nakładem Wydawnictwa Unitas (Siedlce 2015)
ukazała się książka opisująca życie Pawła Pikuły z Derła.

Paweł Pikuła z Derła był jednym z przywódców oporu podlaskich unitów przeciw rusyfikacji. Przyszedł na świat 15 listopada 1836 roku w Polatyczach w gminie Kobylany koło Terespola, jako syn Misieja i Marianny z Buczyłów. Rodzina Pikułów mieszkała w Polatyczach już od co najmniej czterech pokoleń i trudniła się rolnictwem, jednak ojciec Pawła zdecydował się na przeniesienie do Derła, gdzie przez kilka lat prowadził karczmę.

Paweł Pikuła wyrósł na człowieka cieszącego się szacunkiem okolicznych włościan. W swoim domu organizował spotkania, podczas których dzielił się z sąsiadami wiedzą, doświadczeniem i wiarą. Angażował się społecznie i religijnie. Pełnił funkcję starosty cerkiewnego, czyli był odpowiedzialny za stronę materialną życia parafii. Jako zamożny chłop został dzierżawcą a później właścicielem folwarku w Derle, czym wyróżniał się w oczach sąsiadów i zwracał uwagę władz zaborczych.

» Read more

Ażeby nie bluźniono

Ażeby nie bluźniono
O relacji chrześcijan do władzy w świetle analizy pragmatycznej 1 Tm 2,1-2; 6,1-2

Chrześcijanin a władza – to zagadnienie budzi emocje od pierwszych dni Kościoła, gdyż problemy w wymiarze społecznym dotykały ludzi już wieki temu. Potwierdza to między innymi Pismo Święte. Godnym uwagi świadectwem stosunku chrześcijan do władzy jest Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza (1 Tm). Znajdują się tam dwa fragmenty (1 Tm 2,1-2; 6,1-2), które dotyczą tego tematu…

Pikuła P., Ażeby nie bluźniono

Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie

Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie (Syr 42,11). Syracydes jako moralista

Wśród licznych zagadnień moralnych podejmowanych przez Syracydesa szczególnie interesujące są jego pouczenia odnośnie do relacji zachodzących między mężczyzną a kobietą. Moje zainteresowanie tym tematem związane jest z pracą katechetyczną wśród młodzieży. Często spotykam się z pytaniami o biblijne nauczanie o czystości seksualnej, gdyż młodzi ludzie chcą się przekonać o prawdziwym źródle zasad obowiązujących w Kościele katolickim.
Okazję do refleksji nad tym tematem stwarza dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”. Jego autorzy zwrócili uwagę na wkład Syracydesa w formowanie postaw moralnych. Analiza jednego fragmentu (Syr 42,9-14) z nauczania tego starożytnego mędrca ma na celu pokazanie, jak wielka odpowiedzialność za moralność córki spoczywa na jej ojcu…

Pikuła P., Syracydes jako moralista

Bieg ukończyłem

Bieg ukończyłem. Portret św. Pawła w Listach Pasterskich

Tematem mojego wystąpienia jest portret św. Pawła w Listach Pasterskich. Oczywiście moim celem tutaj nie jest rekonstrukcja wyglądu zewnętrznego Apostoła. Interesują mnie raczej informacje dotyczące św. Pawła zawarte w Listach Pasterskich oraz ich wymiar pragmatyczny. Joachim Gnilka w swojej książce poświęconej św. Pawłowi stwierdził, że jednym z celów Listów Pasterskich jest ukazanie Apostoła jako wzoru dla chrześcijan…

Pikuła P., Bieg ukończyłem

Nasza Przeszłość

Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce

W “Naszej Przeszłości” (tom 119, Kraków 2013)
ukazały się dwa artykuły poświęcone działalności Pawła Pikuły z Derła:
Piotr Pikuła, „Dla nas wszystkich tylko jedna droga…” Paweł Pikuła a tajna misja Jezuitów na Podlasiu, s. 197-227.
Piotr Pikuła, „Wierny ojców wierze”. Paweł Pikuła na łamach „Niedzieli” w 1882 roku, s. 229-236.