Nawałnica

Nawałnica to zbiór wierszy opisujących męczeństwo unitów podlaskich w zaborze rosyjskim.
(…)
Martyrologia ludności Podlasia wywarła wielkie wrażenie na ówczesnych publicystach, dzięki czemu do naszych czasów dotarło wiele dokładnych relacji. Ich lektura odsłania bolesne fakty, które stały się inspiracją zamieszczonych w tym tomiku wierszy. Publikacja tomiku zbiega się z 20. rocznicą beatyfikacji Męczenników z Pratulina oraz 420. rocznicą zawarcia Unii Brzeskiej. Niech będzie on skromnym upamiętnieniem tych, którzy oddali życie w imię swojej kościelnej tożsamości. Mam też nadzieję, że będzie on zachętą do troski o jedność chrześcijan w naszych czasach, by nie powtórzyły się już grzechy przeszłości. Na koniec zaś niech będzie wezwaniem do pójścia za przykładem przodków, którzy głęboko wierzyli, że dla nas wszystkich jest tylko jedna droga: trzymać się mocno naszej świętej wiary!

Wiersze ukazały się nakładem Wydawnictwa Unitas (Siedlce 2016).