Religia w szkole ponadpodstawowej – prezentacje

 

1 – Kim jestem

1 – Hierarchia wartości

1 – Biblia

1 – Biblia i apokryfy

1 – Umieć odczytać Słowo Boże

1 – Trójca Święta

1 – Jezus – prawdziwy Bóg

1 – Pascal

1 – Ateizm

1 – Sakrament pojednania

1 – Sakrament małżeństwa

1 – Wielkie pontyfikaty

 

2 – Św. Jadwiga królowa Polski

2 – Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

2 – Chrystus jedynym fundamentem Kościoła

2 – Hinduizm

2 – Buddyzm

2 – Islam

2 – Kard. Sapieha

2 – Sumienie w KKK, cz. 1-2

2 – Dzień święty święcić

2 – Przykazanie VIII

2 – Cnoty chrześcijańskie

2 – Być, czy mieć

2 – Sztuka sakralna

2 – Solidarność

2 – Nauka społeczna Kościoła

2 – Krucjaty

2 – Inkwizycja

2 – Reformacja

2 – Grzechy Kościoła

2 – Nauczanie społeczne papieży

2 – Sobór Watykański II

Niebo w KKK

Czyściec w KKK

Piekło w Biblii i KKK

KKK 2302-2317 – Obrona pokoju

 

Polscy święci i błogosławieni w czasach walki o niepodległą Polskę

Bł. Jan Beyzym – Posługacz trędowatych

Religia w szkole ponadpodstawowej – praca z tekstem

1 – Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini – Lectio divina

1 – Jezus postacią historyczną

1 – Trójca Święta w nauce Kościoła

1 – Bóg w Księdze Psalmów

1 – Bóg-Stwórca w KKK 282-289

1 – Duch Święty

1 – Trójca Święta jest Rodziną – S. Hahn

1 – Tomasz z Akwinu, Pięć dróg poznania Boga

1 – Objawienia prywatne – Fatima

1 – Wiara według Listu do Hebrajczyków (Hbr 11)

1 – Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12)

1 – Różniec

1 – Św. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae – Różaniec

1 – Św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis – Królewska służba powołaniem chrześcijan

1 – Boże Narodzenie (Mt)

1 – Dla wspólnego dobra (1Kor 12-13)

1 – List do Tytusa

1 – 1 List św. Piotra 1-2 – Lectio divina

1 – Sakramenty w KKKK

1 – Tajemnica Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa (J 6)

1 – Sł. B. Marta Robin

1 – Sakrament pokuty i pojednania – KKKK

1 – Sakrament namaszczenia chorych – KKKK

1 – Błogosławieństwa (KKK)

1 – Jezus nauczycielem modlitwy

1 – Świadkowie modlitwy

 

2 – Św. Jan Paweł II, Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa

2 – Ekumenizm i dialog międzyreligijny według Vaticanum II

2 – Kard. Sapieha, Króluj nam Chryste

2 – Zło i Opatrzność (KKK)

2 – Aniołowie w KKK

2 – Sumienie w KKK, cz. 1

2 – Sumienie w KKK, cz. 2

2 – Boże Narodzenie (Łk)

2 – Kultura bycia i słowa

2 – Św. Jan Paweł II, Laborem exercens, Praca – godność osoby

2 – Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), Pochwała nowego rycerstwa

2 – Reformacja

2 – Sobór Trydencki (1545-1563)

2 – Paruzja (2 Tes)

2 – Zmartwychwstanie (1 Kor 15)

2 – Walka duchowa w Piśmie Świętym

Piekło wg św. Faustyny

 

3 – Przyjaźń

3 – Powołanie w Biblii

3 – Św. Jan Paweł II, Evangelium vitae – Eutanazja

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia – Płciowość

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia – Płodność

3 – Klonowanie, Instrukcja Dignitas personae

3 – Nie cudzołóż

3 – Pornografia wg św. Jana Pawła II

3 – Seksoholizm

 

Quiz – Polscy święci i błogosławieni w walce o niepodległą Polskę

Państwo Mieszka I. Szkolne obchody 1050-lecia Chrztu Polski w VII LO w Krakowie

Tajemnice Różańca Świętego

Część pierwsza — Tajemnice radosne różańca

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

» Read more