Królewskie prawo miłości

Królewskie prawo miłości

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). Pan Jezus wzywa swoich uczniów do wypełniania Jego woli wyrażonej w przykazaniach. Wezwanie to jest wciąż aktualne, dlatego też znalazło swój wydźwięk w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został uroczyście proklamowany w Polsce 19 listopada 2016 r. W Akcie tym pojawiły się sformułowania podkreślające, że naród polski pragnie poddać się Prawu Jezusa Króla, że zobowiązuje się porządkować całe swoje życie osobiste, rodzinne i narodowe według Jego Prawa, a jednocześnie prosi Jezusa Króla, by wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Jego Prawami.

Publikacja “Królewskie prawo miłości” ukazała się nakładem Stowarzyszenia “Róża” (Kraków 2019) jako materiał formacyjny dla osób zaangażowanych w działalność ruchów intronizacyjnych.