Królowanie Jezusa w Polsce

krolowanie-jezusa-w-polsceJubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który proklamowany został w krakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, wymagał wielu przygotowań. Jednym z ważnych zadań było podjęcie dialogu między poszczególnymi ruchami intronizacyjnymi, którego zasadniczym celem było przedstawienie rozumienia Intronizacji Jezusa Króla w danym ruchu oraz uzgodnienie dalszych wspólnych działań w jedności z pasterzami Kościoła w Polsce. Temu miało służyć sympozjum sprawozdawczo-naukowe, które odbyło się 10 października 2015 roku na Jasnej Górze. Owocem spotkania biskupów z przedstawicielami grup intronizacyjnych jest publikacja zatytułowana „Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła”. Śmiało można stwierdzić, że jest to bezcenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy pragną lepiej poznać genezę i kontekst naszego Jubileuszowego Aktu.

Książka „Królowanie Jezusa w Polsce” wydana została przez Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” oraz Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla (Kraków-Ustroń 2016). Redaktorami są ks. dr Joachim Kobienia i prof. Andrzej Flaga. Słowo wstępne napisał Metropolita Szczecińsko-Kamieński ks. abp Andrzej Dzięga. W części zawierającej wykłady znajdują się artykuły przygotowane przez pasterzy Kościoła zaangażowanych w prace Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych: biskupa Romana Pindla pt. „Boże panowanie w Biblii”, biskupa Jacka Jezierskiego pt. „Idea królowania Chrystusa w dziejach” oraz biskupa Andrzeja Czai pt. „Teologia królowania Jezusa Chrystusa. Zasadnicze elementy i implikacje”.

Część poświęconą sprawozdaniom przedstawicieli ruchów intronizacyjnych rozpoczyna artykuł prof. Włodzimierza Bojarskiego, byłego senatora RP, pt. „Intronizacja Jezusa Chrystusa Króla i rocznica Chrztu Polski”. Następnie prof. Andrzej Flaga, przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”, prezentuje zmagania swego Ruchu o Polskę Chrystusową. Kolejnym autorem jest Henryk Glinkowski, prezes Stowarzyszenia Ruch Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski. Następnie znajdują się teksty autorstwa organizatora Rycerstwa Jezusa Chrystusa Króla, Adama Kędzierskiego i dr Anny Krogulskiej, prezes Stowarzyszenia Misjonarzy Świeckich „Inkulturacja”. Rozdział zamyka artykuł dr. Marcina Majewskiego, prezesa Stowarzyszenia „Róża”. Do poszczególnych tekstów dodane zostały zdjęcia, które prezentują dokonania ruchów intronizacyjnych.

Następnie w książce znajduje się zapis wystąpień uczestników forum dyskusyjnego poświęconego duchowym i pastoralnym wnioskom z sympozjum. Dyskusję prowadził ks. prof. Marek Chmielewski. Jest to bardzo interesujące uzupełnienie poprzednich części publikacji, można się bowiem tu dowiedzieć, jakie trudności pojawiły się podczas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana i jakie wyzwania wciąż stoją przed osobami zaangażowanymi w umacnianie królowania Chrystusa w Polsce.

Omawiana pozycja zawiera wiele wypowiedzi ważnych ze względu na teologię intronizacji. Na szczególną uwagę zasługuje pojawiające się w nauczaniu biskupów podkreślenie zbawczego wymiaru przyjęcia Jezusa za Króla przez poszczególnych wiernych jak i całą wspólnotę polskiego narodu. Nacisk położony został na biblijne, historyczne i dogmatyczne znaczenie królowania Jezusa, któremu powinniśmy podporządkować całe nasze życie.

Piotr Pikuła