Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie

„Ewangelia to żyjący, zmartwychwstały Jezus Chrystus” – stwierdził ks. prof. Stanisław Dyk w książce zatytułowanej Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie! (Gubin 2015). „W Nim też urzeczywistnia się królestwo Boże. Dlatego też Jezus nie tylko głosi, lecz w swojej osobie także uobecnia królestwo Boże” (s. 21).

Na naszej liście znajduje się kolejna pozycja opublikowana przez Wydawnictwo Przystanek Jezus w ramach Serii Nowej Ewangelizacji. Jej autorem jest pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, od 2002 r. redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”. W porównaniu do innych książek z tej serii, a mam tu na myśli Parafio, obudź się!, Narzędzia do odbudowy, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji i Wzrastanie Kościoła, książka ks. Dyka wydaje się bardzo teoretyczna. Nie jest zbiorem 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię, w którym autor prezentuje swoje dotychczasowe osobiste doświadczenia na polu nowej ewangelizacji. Jest natomiast przystępnie napisanym opracowaniem teologicznym, z którego wyłaniają się ogólne postulaty do samodzielnego twórczego zastosowania. Spośród wielu bardzo ważnych tematów poruszonych w książce chciałbym skupić się tutaj na sprawie głoszenia kerygmatu. Kerygmat jest orędziem o Bożym królestwie, a ten, kto je głosi, jest jak starożytny herold (keryks), który biegł przed powozem króla i ogłaszał jego nadejście.

» Read more

Obudź się!

Layout 1

Św. Paweł Apostoł wyznał kiedyś: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16). W naszych czasach bp Dominique Rey w książce “Parafio, obudź się!” stwierdza: Chrześcijanin jest wezwany do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, w wyniku którego on sam zostaje posłany do świata. Niedopuszczalne jest, by człowiek ochrzczony nie uczestniczył w ewangelizacji (s. 16). Jednak w praktyce, nawet jeśli w pełni utożsamiamy się ze słowami Apostoła Pogan czy francuskiego biskupa, nie zawsze wiemy, jak włączyć się w dzieło ewangelizacji. Właśnie takie osoby w pierwszej kolejności powinny sięgnąć po tę pozycję.

» Read more

Narzędzia do odbudowy

Zdarza mi się słyszeć od młodych ludzi skargi na sytuację panującą w ich rodzinnych parafiach. Po cierpliwym wysłuchaniu zadaję pytanie: “A ty co możesz zrobić, żeby to zmienić?” Zazwyczaj odpowiedzią jest milczenie i bezradne wzruszenie ramionami. Jeśli jednak należysz do grupy, która chce wziąć się do pracy, zachęcam do skorzystania z bardzo pomocnej lektury.

“Narzędzia do odbudowy. Czyli 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię” to kolejna książka opublikowana przez Wydawnictwo Przystanek Jezus (Gubin 2015) w ramach Serii Nowej Ewangelizacji. Publikację objął swym patronatem Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Autorzy książki, ks. Michael White i jego świecki współpracownik Thomas Corcoran, dzięki zastosowanym metodom pracy duszpasterskiej mogą się poszczycić potrojeniem liczby praktykujących wiernych, z których prawie połowa dodatkowo uczestniczy w ciągu tygodnia w spotkaniach biblijnych w małych grupach.

» Read more