Religia – praca z tekstem

1 – Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini – Lectio divina

1 – Jezus postacią historyczną

1 – Trójca Święta w nauce Kościoła

1 – Bóg w Księdze Psalmów

1 – Bóg-Stwórca w KKK 282-289

1 – Duch Święty

1 – Trójca Święta jest Rodziną – S. Hahn

1 – Tomasz z Akwinu, Pięć dróg poznania Boga

1 – Objawienia prywatne – Fatima

1 – Wiara według (Hbr 11)

1 – Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12)

1 – Różniec

1 – Św. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae – Różaniec

1 – Św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis – Królewska służba powołaniem chrześcijan

1 – Boże Narodzenie (Mt)

1 – Dla wspólnego dobra (1Kor 12-13)

1 – List do Tytusa

1 – 1 List św. Piotra 1-2 – Lectio divina

1 – Sakramenty w KKKK

1 – Sł. B. Marta Robin

1 – Chrzest na Podlasiu w okresie prześladowań religijnych (1874-1905)

1 – Tajemnica Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa (J 6)

1 – Błogosławieństwa (KKK)

1 – Jezus nauczycielem modlitwy

2 – Św. Jan Paweł II, Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa

2 – Ekumenizm i dialog międzyreligijny według Vaticanum II

2 – Kard. Sapieha, Króluj nam Chryste

2 – Zło i Opatrzność (KKK)

2 – Aniołowie w KKK

2 – Boże Narodzenie (Łk)

2 – Kultura bycia i słowa

2 – Św. Jan Paweł II, Laborem exercens, Praca – godność osoby

2 – Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), Pochwała nowego rycerstwa

2 – Paruzja (2 Tes)

2 – Zmartwychwstanie (1 Kor 15)

2 – Walka duchowa w Piśmie Świętym

3 – Przyjaźń

3 – Powołanie w Biblii

3 – Św. Jan Paweł II, Evangelium vitae – Eutanazja

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia – Płciowość

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia – Płodność

3 – Klonowanie, Instrukcja Dignitas personae

3 – Nie cudzołóż

Quiz – Polscy święci i błogosławieni w walce o niepodległą Polskę