Etyka – praca z tekstem

Wybrane teksty filozoficzne dla uczniów do pracy na lekcjach etyki:

Platon, Fajdros

Platon, Państwo

Arystoteles, Brutalność i opanowanie

Epikur, Sprawiedliwość

Seneka, O gniewie

Augustyn, Państwo Boże

Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

Kartezjusz, Namiętności duszy

Pascal, Myśli

La Rochefoucauld de F., Maksymy

Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

Hobbes T., Lewiatan

Rousseau J.J., Umowa społeczna

Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

Rand A., Cnota egoizmu

Tischner J., Myślenie według wartości

Religia – praca z tekstem

1 – Lectio divina

1 – Jezus postacią historyczną

1 – Duch Święty

1 – Tomasz z Akwinu, Pięć dróg poznania Boga

1 – Boże Narodzenie Mt

1 – List do Tytusa

1 – Sł. B. Marta Robin

1 – Chrzest na Podlasiu w okresie prześladowań religijnych (1874-1905)

1 – Tajemnica Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa (J 6)

1 – Błogosławieństwa (KKK)

1 – Jezus nauczycielem modlitwy

2 – Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa

2 – Kard. Sapieha, Króluj nam Chryste

2 – Boże Narodzenie Łk

2 – Kultura bycia i słowa

2 – Jan Paweł II, Laborem exercen, Praca – godność osoby

2 – Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), Pochwała nowego rycerstwa

2 – Paruzja (2 Tes)

2 – Walka duchowa w Piśmie Świętym

3 – Przyjaźń

3 – Powołanie w Biblii

3 – Jan Paweł II, Evangelium vitae – Eutanazja

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia