Etyka – praca z tekstem

1 – Platon, Fajdros

1 – Arystoteles, Brutalność i opanowanie

1 – Epikur, Sprawiedliwość

1 – Seneka, O gniewie

1 – Augustyn, Państwo Boże

1 – Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

1 – Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

1 – Kartezjusz, Namiętności duszy

1 – Pascal, Myśli

1 – La Rochefoucauld de F., Maksymy

1 – Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

1 – Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

1 – Herbert Z., Przesłanie Pana Cogito

1 – Rand A., Cnota egoizmu

Religia – praca z tekstem

1 – Lectio divina

1 – Jezus postacią historyczną

1 – Duch Święty

1 – Tomasz z Akwinu, Pięć dróg poznania Boga

1 – Boże Narodzenie Mt

1 – List do Tytusa

1 – Sł. B. Marta Robin

1 – Chrzest na Podlasiu w okresie prześladowań religijnych (1874-1905)

2 – Kard. Sapieha, Króluj nam Chryste

2 – Boże Narodzenie Łk

2 – Kultura bycia i słowa

2 – Jan Paweł II, Laborem exercen, Praca – godność osoby

2 – Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), Pochwała nowego rycerstwa

3 – Przyjaźń

3 – Powołanie w Biblii

3 – Jan Paweł II, Evangelium vitae – Eutanazja

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia