Etyka – praca z tekstem

Wybrane teksty filozoficzne dla uczniów do pracy na lekcjach etyki:

Platon, Fajdros

Platon, Państwo

Arystoteles, Etyka wielka, Wolność

Arystoteles, Etyka wielka, Brutalność i opanowanie

Diogenes z Synopy

Epikur, Sprawiedliwość

Epikur, List do Menoikeusa

Seneka, O gniewie

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Augustyn, Państwo Boże

Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

Machiavelli N., Książę – Cnoty księcia

Kartezjusz, Namiętności duszy

Spinoza B., Etyka

Pascal, Myśli

La Rochefoucauld de F., Maksymy

Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

Hobbes T., Lewiatan

Rousseau J.J., Umowa społeczna

Kant I., Metafizyczne podstawy nauki o cnocie

Nietzsche F., Poza dobrem i złem

Sartre J.-P., Byt i nicość

Camus A., Dżuma – fragment o karze śmierci

Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

Rand A., Cnota egoizmu

Hayek F.A., Droga do zniewolenia

Kołakowski L., Kościół w krainie wolności

Tischner J., Myślenie według wartości

Religia – praca z tekstem

1 – Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini – Lectio divina

1 – Jezus postacią historyczną

1 – Bóg w Księdze Psalmów

1 – Bóg-Stwórca w KKK 282-289

1 – Duch Święty

1 – Trójca Święta jest Rodziną – S. Hahn

1 – Tomasz z Akwinu, Pięć dróg poznania Boga

1 – Objawienia prywatne – Fatima

1 – Wiara według (Hbr 11)

1 – Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12)

1 – Różniec

1 – Św. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae – Różaniec

1 – Św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis – Królewska służba powołaniem chrześcijan

1 – Boże Narodzenie (Mt)

1 – Dla wspólnego dobra (1Kor 12-13)

1 – List do Tytusa

1 – 1 List św. Piotra 1-2 – Lectio divina

1 – Sakramenty w KKKK

1 – Sł. B. Marta Robin

1 – Chrzest na Podlasiu w okresie prześladowań religijnych (1874-1905)

1 – Tajemnica Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa (J 6)

1 – Błogosławieństwa (KKK)

1 – Jezus nauczycielem modlitwy

2 – Św. Jan Paweł II, Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa

2 – Ekumenizm i dialog międzyreligijny według Vaticanum II

2 – Kard. Sapieha, Króluj nam Chryste

2 – Aniołowie w KKK

2 – Boże Narodzenie (Łk)

2 – Kultura bycia i słowa

2 – Św. Jan Paweł II, Laborem exercen, Praca – godność osoby

2 – Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), Pochwała nowego rycerstwa

2 – Paruzja (2 Tes)

2 – Zmartwychwstanie (1 Kor 15)

2 – Walka duchowa w Piśmie Świętym

3 – Przyjaźń

3 – Powołanie w Biblii

3 – Św. Jan Paweł II, Evangelium vitae – Eutanazja

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia

Quiz – Polscy święci i błogosławieni w walce o niepodległą Polskę

Religia – prezentacje

1 – Kim jestem

1 – Hierarchia wartości

1 – Biblia

1 – Biblia i Apokryfy

1 – Umieć odczytać Słowo Boże

1 – Trójca Święta

1 – Jezus – prawdziwy Bóg

1 – Pascal

1 – Ateizm

1 – Wielkie pontyfikaty

2 – Św. królowa Jadwiga

2 – Wiarygodność objawienia chrześcijańskiego

2 – Chrystus jedynym fundamentem Kościoła

2 – Hinduizm

2 – Buddyzm

2 – Islam

2 – Kard. Sapieha

2 – Krucjaty

2 – Inkwizycja

2 – Reformacja

2 – Sobór Watykański II

Polscy święci i błogosławieni w czasach walki o niepodległą Polskę