Śledztwo w sprawie cudów

cudaPo zesłaniu Ducha Świętego Piotr Apostoł zwrócił się do ludu z dobrą nowiną o zmartwychwstaniu w następujących słowach: „Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” (Dz 2, 22-24). Niezwykłe czyny, cuda i znaki są według Apostoła Bożym potwierdzeniem posłannictwa Jezusa. Książka „Śledztwo w sprawie cudów” pokazuje, że cuda dzieją się także w naszych czasach, co może pomóc współczesnym zbliżyć się do Boga.

» Read more