Tytuły św. Pawła

Tytuły św. Pawła w Listach Pasterskich w analizie semantycznej

Rok Świętego Pawła obchodzony obecnie w Kościele stwarza okazję do pogłębiania wiedzy o Apostole Narodów. Już sam ów tytuł Szawła z Tarsu, Apostoł Narodów, stanowi bodziec do prowadzenia wnikliwych badań. W związku z tym postanowiłem pochylić się nad zagadnieniem tytułów św. Pawła. Ponieważ jednak Corpus Paulinum jest dość obszernym materiałem źródłowym, postanowiłem zawęzić krąg poszukiwań do trzech pism nowotestamentalnych: Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa. Pisma te ze względu na swój charakter znane są pod wspólną nazwą Listów Pasterskich…

Pikuła P., Tytuły św. Pawła