Rodzinne budowanie mostów

Człowiek jest istotą stworzoną do życia we wspólnocie z innymi ludźmi. Szczególnie ważną wspólnotą jest rodzina. By mogła ona właściwie funkcjonować, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest odpowiednia komunikacja, którą można porównać do budowania mostów między osobnymi skrawkami lądu. Warto poznać podstawowe zasady rodzinnego budowania mostów, by nikt nie czuł się jak samotna wyspa.

» Read more

Konflikty małżeńskie – przyczyny i rozwiązania

Relacje małżeńskie i rodzinne niosą ze sobą wiele wspaniałych chwil pozwalających doświadczyć prawdziwego szczęścia. Zdarza się jednak, że radość wspólnej wędrówki przez życie przesłaniają chmury konfliktów. Chcąc zmniejszyć negatywne skutki sporów, warto przyjrzeć się ich przyczynom i z wyprzedzeniem podjąć odpowiednie działania. Pomóc w tym może zapoznanie się z komunikatem na temat przyczyn konfliktów opublikowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

» Read more

Sakrament miłości

„Sakrament Miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka”. Tym zdaniem rozpoczyna się napisana przez Benedykta XVI posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis” o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. Rozpoczęty w Wielki Czwartek w archidiecezji krakowskiej Kongres Eucharystyczny to dobra okazja do przypomnienia przynajmniej kilku wybranych refleksji papieża na temat Najświętszego Sakramentu – szczególnie w odniesieniu do miłości małżeńskiej.

» Read more

Relikwie Chrystusowe

Świadkowie męki i zmartwychwstania Zbawiciela

„Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości” (2 P 1, 16). Przywołane tu słowa św. Piotra Apostoła podkreślają realność głoszonej przez niego Ewangelii o Synu Bożym, który stał się Człowiekiem, został umęczony, ukrzyżowany i pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Przekonanie, że odwieczne Słowo rzeczywiście stało się Ciałem i zamieszkało pośród ludzi, odzwierciedla się w trosce wiernych o materialne pamiątki po Panu Jezusie.

» Read more

Gwiazda i Mędrcy w rozważaniach Benedykta XVI

Czas Bożego Narodzenia stanowi wspaniałą okazję do pochylenia się nad biblijnymi opisami przyjścia na świat Pana Jezusa. Ich treść jest zapewne wszystkim dobrze znana. Każdy przecież nie raz już w życiu słyszał o betlejemskiej stajence, chórach anielskich, pasterzach i okrutnym Herodzie. Aby jednak historia Narodzenia nam nie spowszedniała, warto zgłębiać jej znaczenie. Zachęcam, by w wolnej chwili usiąść w pobliżu choinki i przy ciepłym świetle lampek oddać się lekturze wspaniałego komentarza do pierwszych rozdziałów Ewangelii, jakim jest książka pt. „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo” napisana przez śp. papieża Benedykta XVI. Spośród kilku poruszonych w niej wątków chciałbym po krótce przybliżyć ten, który dotyczy zagadkowej Gwiazdy Betlejemskiej i tajemniczych Mędrców ze Wschodu.

» Read more

W naszych szkołach – króluj nam, Chryste!

Ewangelia odnotowuje wydarzenie, podczas którego Pan Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10, 14-15). Po tych słowach Pan Jezus brał dzieci w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Podkreślił w ten sposób, że również najmłodsi mają prawo do spotkania z Nim i poznawania Jego nauki. Jako najlepszy Nauczyciel dał do zrozumienia, by wspólnota jego uczniów, nie tylko nie zapominała o dzieciach, ale by od nich uczyła się, jak przyjmować królestwo Boże.

» Read more

Dla Kościoła i Ojczyzny

Treść listopadowych świąt – Uroczystości Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości – skłania do refleksji nad sensem zmagań podejmowanych przez człowieka, zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym. Pomocą w tych listopadowych rozmyślaniach może służyć wielu świętych i błogosławionych, którzy w drodze do ojczyzny niebiańskiej odznaczali się miłością do tej ziemskiej, w jej konkretnych uwarunkowaniach historycznych.

» Read more

Małżeństwo z charakterem

Podczas podróży samochodem możemy dostrzec szereg różnego rodzaju znaków drogowych ułatwiających bezpieczne dotarcie do celu. Pomocne okazują się również aplikacje GPS, wskazujące właściwą drogę oraz ostrzegające przed utrudnieniami. Wydaje mi się, że takim ogólnym systemem ostrzegania na małżeńskiej drodze życia jest fragment wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny „Rocznika demograficznego”, w którym wymienione zostały przyczyny rozwodów. Spośród nich od wielu lat na pierwsze miejsce wysuwa się niezgodność charakterów.

» Read more

Rodzinnie na Szlaku Papieskim

Czas wakacyjnych urlopów to wspaniała okazja do kontemplowania majestatu Boga pozwalającego się poznać w pięknie stworzenia. Przestrzenią, która w wyjątkowy sposób pozwala dostrzec wielkość Stwórcy, są góry. Doświadczał tego w swoim życiu Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II, który od wczesnej młodości wiele czasu spędził w górach. Wędrował po nich także jako duszpasterz prowadzący ludzi do Boga. Szlaki, którymi niegdyś wspólnie z nimi chodził, dziś przypominają osobę Papieża Polaka, a przemierzanie ich może okazać się bardzo dobrym pomysłem na rodzinne wakacje.

» Read more

Różne oblicza czułości

Przeżywany obecnie w Kościele Rok Rodziny „Amoris laetitia” jest okazją do zgłębiania treści adhortacji apostolskiej papieża Franciszka o miłości w rodzinie. Opublikowana w 2016 roku adhortacja zawiera wiele cennych wskazówek, które prowadzą do tytułowej „radości miłości”. Jedna z nich dotyczy okazywania czułości. Papież wspomniał o niej w różnych kontekstach, zawsze jednak akcentując jej pozytywny wpływ na relacje małżeńskie i rodzinne.

» Read more

1 2 3 13