Embrion ludzki według personalizmu

Wszyscy zapewne wiedzą, że Kościół katolicki jest zdecydowanym obrońcą życia człowieka od poczęcia. Pogląd ten nie jest jednak arbitralnym osądem wyższego duchowieństwa. Wynika on z głębokiej refleksji filozoficznej, w której doniosłą rolę odgrywa kwestia osoby. Nurt filozoficzny, który koncentruje się na tym zagadnieniu, nazywamy personalizmem. Swoimi początkami sięga on tomistycznej koncepcji osoby. Wśród personalistów chrześcijańskich ważne miejsce zajmują: Jean Maritain, Étienne Gilson i Karol Wojtyła. W personalizmie chrześcijańskim osoba jest najdoskonalszym typem bytu, w związku z tym również sam absolut jest osobą, natomiast człowiek jako osoba nie może być traktowany przedmiotowo.

» Read more

Handel organami

TransplantacjaRozwój techniki pozwolił człowiekowi w XX wieku dokonać pierwszych skutecznych transplantacji narządów. Okazało się jednak, że zabiegi medyczne, które miały przynieść chorym i cierpiącym ludziom nadzieję na powrót do zdrowia, stały się przyczyną wielu kontrowersji i patologii. Najpoważniejszą z nich jest zjawisko handlu ludzkimi organami. Proceder ten nie jest jednak przez wszystkich etyków jednogłośnie potępiany. Dlatego warto zapoznać się z personalistycznym stanowiskiem wobec transplantologii, które stanowczo potępia kupczenie ciałem osoby ludzkiej.

Najpierw przyjrzyjmy się samej kwestii przeszczepiania narządów. W Encyklopedii bioetyki możemy przeczytać, że transplantacje to zabiegi medyczne polegające na przeniesieniu organu lub tkanki z jednego osobnika na drugiego albo w ramach jednego organizmu na inne miejsce, wykonywane w celach leczniczych1.

» Read more