Mężczyzna, który zniknął

CAM00624aPierwszym z wymienionych imiennie przez Syracydesa sławnych mężów narodu wybranego jest Henoch. Jest on jednym z najbardziej zagadkowych mężczyzn w Biblii. Znany jest z tego, że mało o nim wiemy. Zasłynął tym, że zniknął. Czy współczesny mężczyzna może się od niego czegoś nauczyć? Syracydes nazywa go przykładem dla pokoleń, więc może warto się jego osobą zainteresować.

O Henochu wspomina autor Księgi Rodzaju w rodowodzie potomków Adama: Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch. A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki. Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł. Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki. Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg (Rdz 5, 18-24).

» Read more