Parafianie orędownikami Królestwa

HaterPrzewodnik parafialny po nowej ewangelizacji – plan działania w dzieleniu się wiarą” to książka opublikowana przez Wydawnictwo Przystanek Jezus w 2015 roku w Gubinie. Książka ukazała się w ramach serii Nowej Ewangelizacji pod patronatem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Jej autor, ks. Robert Hater, urodził się w 1934 roku i jest katolickim księdzem archidiecezji Cincinnati (Ohio, USA). Jako wykładowca teologii od ponad czterdziestu lat zajmuje się tematem ewangelizacji w Kościele. Owocem jego pracy na tym polu są dziesiątki opublikowanych książek i artykułów.

» Read more