Cykl bezmiesiączkowy

KwiatyCzy jest możliwy cykl bez miesiączki? Okazuje się, że tak. Dzieje się tak niezmiernie rzadko, jednak wydaje mi się, że warto o tym napisać. Gdy po raz pierwszy usłyszałam o możliwości posiadania takich cykli, na myśl przyszły mi kolejne korzyści, jakie mogą wynikać z prowadzenia samoobserwacji w ramach NPR. Cykl bezmiesiączkowy bowiem można zauważyć i zinterpretować jedynie poprzez obserwowanie parametrów płodności.

» Read more