Sprawa zmartwychwstania

WielkanocPrawda o zmartwychwstaniu Pana Jezusa znajduje się w centrum wiary chrześcijańskiej. Warto więc pochylić się dłużej nad tym tematem. Uczynił to także Josh McDowell, autor książki “Sprawa zmartwychwstania” (Oficyna Wydawnicza Vocatio). Książka ma charakter apologetyczny, w związku z tym nie brakuje w niej również ciekawych polemik. Moim zdaniem brakiem książki jest pominięcie wyników szczegółowych badań nad relikwiami Chrystusa, niemniej jednak zebrany i przystępnie przedstawiony przez autora materiał historyczny może pomóc w głębszym zrozumieniu wydarzeń paschalnych.


Poniżej zamieszczam streszczenie argumentów pisarza.
I. Liczne obawy religijne i motywy polityczne skłoniły zarówno Żydów, jak i namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata do zgładzenia Jezusa Chrystusa. Aby się upewnić, że pozostanie martwy, podjęto sześć ważnych środków ostrożności:
1. Chrystus został zgładzony przez ukrzyżowanie.
2. Ciało Chrystusa pochowano w solidnym grobie.
3. Jego ciało zostało namaszczone ponad 30 kg maści.
4. Kamień zamykający wejście do grobu ważył około dwóch ton.
5. Oddział straży rzymskiej strzegł wejścia do grobu.
6. Grób został oficjalnie zapieczętowany.

II. W swojej próbie obalenia chrześcijaństwa McDowell dokonał dziewięciu ważnych obserwacji:
1. Istnieją historyczne, literackie i prawne świadectwa potwierdzające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
2. Jezus Chrystus sam zapowiedział, że trzeciego dnia zmartwychwstanie.
3. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest tym jedynym faktem, na którym opiera się chrześcijaństwo.
4. Wiara chrześcijańska nie jest skokiem w ciemność, lecz opiera się na inteligentnym rozumowaniu.
5. Wiele osób wyklucza możliwość zmartwychwstania z powodu swego uprzedzenia wobec cudów.
6. Uczniowie Jezusa nie byli ignorantami, znali różnicę między faktem a fabułą.
7. Metoda przyrodnicza nie może być wykorzystana do badania zmartwychwstania Jezusa, ponieważ nie można powtórzyć wydarzeń historycznych w obecności badaczy.
8. Przy badaniu sprawy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa muszą być zastosowane te same kryteria, co przy badaniu innych wydarzeń historycznych.
9. Istnieje obfitość naukowego materiału dowodowego dla wykazania, że Nowy Testament (główne źródło informacji na temat zmartwychwstania Jezusa) może wytrzymać najbardziej surowy test przeprowadzony według reguł badania świadectw i według odkryć nowoczesnej archeologii.

III. Krytycy, którzy chcą zaprzeczyć zmartwychwstaniu Jezusa, muszą w zadowalający sposób wyjaśnić siedem historycznych faktów:
1. Budząca strach potęga Rzymu została zignorowana przez złamanie rzymskiej pieczęci przy grobie.
2. Zarówno Żydzi, jak i Rzymianie przyznawali, że grób jest pusty.
3. Dwutonowy kamień został w jakiś sposób usunięty sprzed wejścia do grobu w czasie, gdy czuwała przy nim rzymska straż.
4. Wysoce zdyscyplinowani rzymscy żołnierze uciekli ze swego posterunku i musieli zostać przekupieni przez władze, aby kłamali na temat tego, co się rzeczywiście wydarzyło.
5. Nienaruszone szaty pogrzebowe nie okrywały już ciała, były jak pusty kokon.
6. Chrystus ukazywał się ludziom w rożnych sytuacjach; pewnego razu ukazał się ponad pięciuset ludziom równocześnie.
7. Twórcy opowieści o zmartwychwstaniu nie wybraliby kobiet na pierwszych świadków tego faktu, ponieważ Żydzi nie uznawali ich świadectwa za wiarygodne.

IV. W historii przedstawiono pięć naturalistycznych teorii zmartwychwstania, opierających się na przesłance, ze grób pozostał nienaruszony:
a) Teoria nieznanego grobu – wykonawcy egzekucji wrzucili ciało do wspólnego dołu grzebalnego.
b) Teoria niewłaściwego grobu – uczniowie błędnie uznali za grób Chrystusa inny grób, który był pusty.
c) Teoria legendy – relacje o zmartwychwstaniu Chrystusa powstały wiele lat później.
d) Teoria duchowego zmartwychwstania – zmartwychwstanie było jedynie duchowe, ciało zgniło w grobie.
e) Teoria halucynacji – wszystkie ukazania się zmartwychwstałego Chrystusa były jedynie halucynacjami.

V. Każdy znany fakt historyczny (dowód bezpośredni) zaświadcza, że grób Jezusa był pusty trzeciego dnia po Jego śmierci. Wysunięto cztery naturalistyczne teorie dla wyjaśnienia tej sytuacji:
1. Uczniowie sfabrykowali zmartwychwstanie, wykradając ciało, i umierali męczeńską śmiercią za kłamstwo.
2. Władze przeniosły ciało w inne miejsce, lecz nie ujawniły tego publicznie.
3. Teoria omdlenia przedstawia niewiarygodną historię o tym, jak Chrystus, który był tak osłabiony procesami i biczowaniem, że nie mógł nieść belki swego krzyża, jedynie pozornie umarł na krzyżu, a potem, ocucony zimnym grobowym powietrzem, rozwinął się ze swoich szat pogrzebowych, odsunął dwutonowy kamień, pokonał w walce rzymską straż i ukazał się uczniom jako Pan życia.
4. Spisek paschalny – Chrystus uknuł spisek, by wypełnić proroctwa o żydowskim Mesjaszu, i miał tylko udawać śmierć na krzyżu. Nie planowane uderzenie włócznią w bok pozbawiło Go jednak życia. Nieznany młody człowiek został błędnie uznany za Jezusa przez Marię i uczniów, a nikt nie skorygował ich pomyłki.

VI. Dowód poszlakowy jest często bardziej wiarygodny w sądzie niż dowód bezpośredni, ponieważ trudniej jest go sfabrykować. Pięć dowodów poszlakowych wskazuje niezaprzeczalnie na cielesne zmartwychwstanie Jezusa.
1. Kościół chrześcijański powstał i istniał w Jerozolimie w tym samym czasie, w którym wstrząsnęło nią zmartwychwstanie.
2. Fakt, że pierwsi chrześcijanie, którzy byli gorliwymi Żydami, zmienili dzień święty z soboty (szabat) na niedzielę, może być wyjaśniony jedynie tym, że w niedzielę dokonało się zmartwychwstanie.
3. Chrześcijański chrzest w wodzie to symbol wzbudzania wierzącego z martwych wraz z Jezusem Chrystusem.
4. Chrześcijański sakrament Wieczerzy Pańskiej nie mógłby być radosną pamiątką śmierci i pogrzebu Jezusa Chrystusa, gdyby po nich nie nastąpiło Jego zmartwychwstanie.
5. Zjawisko przemienionego życia pierwszych uczniów nie może być wyjaśnione bez zmartwychwstania Jezusa.

Mam nadzieję, że dokładne zapoznanie się z argumentacją zawartą w książce “Sprawa zmartwychwstania”, stanie się umocnieniem w wierze w naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który śmierć zwyciężył, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (por. 2 Tm 1, 10).

Piotr Pikuła