Polsko, uwierz w swoją wielkość

Biały Kruk

(Źródło: bialykruk.pl)

Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010–15

„Życie nad Wisłą toczy się w atmosferze narastającego skundlenia” – napisał w przedmowie do książki Polsko, uwierz w swoją wielkość. Głos biskupów w sprawie Ojczyzny 2010–15 jej wydawca Leszek Sosnowski. „Stąd konieczne staje się donośne wezwanie do wielkości. Przede wszystkim trzeba uwierzyć w swoją wielkość duchową i kulturową, w siłę swojej tradycji”. Realizując ten cel, wydawnictwo Biały Kruk w bieżącym roku oddało do rąk czytelników niezwykłą książkę, na którą złożyły się wypowiedzi szesnastu polskich hierarchów. Każdy, komu na sercu leży pomyślny los naszej Ojczyzny, powinien zapoznać się z tą pozycją.

Spośród ponad czterdziestu wypowiedzi moją uwagę przykuła szczególnie homilia wygłoszona 21 listopada 2010 roku przez księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę podczas poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. Mówiąc o znaczeniu tej figury, hierarcha podkreślił, „że Jezus Chrystus Król jest Panem żyjącym, że Jezus Chrystus Król chce i może poprowadzić ludzkie myśli i uczucia, ludzką wolę i ludzkie czyny. Niech przypomina, że Jezus Chrystus Król jest Panem, który nadejdzie, a wtedy wszyscy Go zobaczą, i ci, co są Mu wierni, z radością przeżywać będą to Spotkanie. Ale ci, co z Niego drwili, którzy Go odrzucali, poczują wielki lęk i trwogę”.

Arcybiskup Dzięga zwrócił uwagę na widoczny w Polsce nurt pobożności, który w centrum stawia Chrystusa właśnie jako Króla. Wspomniał o narastających dyskusjach i modlitwach, których tematem jest tęsknota za powszechnym uznaniem królowania Jezusa. Tęsknota jest tym silniejsza, im bardziej Chrystusowi odmawia się prawa do panowania w ludzkich sercach i umysłach. Świat współczesnych polityków i inżynierów społecznych chce z pominięciem Boga zagospodarowywać przestrzeń ludzkich serc i umysłów. Według arcybiskupa bezpieczni możemy być tylko wtedy, gdy naszym Panem będzie Jezus.

„Chciałoby się rzec – wzywał arcybiskup Dzięga – kończąc tę medytację, do wszystkich nas, do całego naszego pokolenia, do każdego, kto to pokolenie stanowi: Polsko, nie lękaj się! Narody świata, nie lękajcie się! Wpisało się w serca słowo wizjonerki, że jeśli Polska podda się pod panowanie Jezusa Chrystusa jako Króla, stanie się bezpieczna. Dlatego też można powiedzieć: Polsko, nie lękaj się patrzeć w stronę Chrystusa Króla! Nie lękaj się przyjąć Jego panowania! Polska to Naród. Polska to całe ogromne, duchowe dziedzictwo wieków. Polska to Ojczyzna. Polska to nie sami biskupi, to nie jest sam rząd, Polska to nie jest jedna czy druga wspólnota, to nie jest jedna czy druga nazwa czy imię. Polska to jest całość duchowych dziejów Narodu pielgrzymującego poprzez dzieje świata z imieniem Chrystusa na ustach i z imieniem Chrystusa w sercu. Polska, którą Chrystus prowadzi poprzez dzieje, chce być dalej przez Niego prowadzona. Polsko! Nie tylko nie lękaj się, ale miej odwagę przyjąć to królowanie! Polsko! Miej odwagę uznać, że Jezus Chrystus może poprowadzić nasze myśli i serca i wolę i czyny!”

Gorąco zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą pozycją. Dzięki niej każdy z nas może przypomnieć sobie wzniosłe prawdy naszego narodu, które – odczytane w kluczu Ewangelii – mogą pomóc nam wszystkim na nowo uwierzyć w wielkość naszej Ojczyzny.

Piotr Pikuła