Moja osobowość

Stworzenie szczęśliwego związku małżeńskiego wymaga wcześniejszego poznania się zakochanych. Osobowość jest dynamiczna, więc w ciągu wielu lat życia pod wpływem różnych czynników pewne nasze cechy mogą ulec zmianie. Niemniej jednak dobre poznanie osobowości kandydata do małżeństwa może pomóc uniknąć w przyszłości niepotrzebnych rozczarowań. W związku z tym warto znaleźć czas najpierw na autorefleksję, a później również na poważną rozmowę o tym, jakimi jesteśmy osobami.

W rozmowach tego typu pomocna okazuje się literatura. Książki oczywiście nie mogą zastąpić trzeźwego namysłu i pogłębionego dialogu, kiedy to dotykamy naszej konkretnej, indywidualnej sytuacji, mogą jednak stanowić dla nas punkt odniesienia i naprowadzić na ważne tematy. Opracowaniem, które na pewno pomoże zakochanym w lepszym poznaniu samych siebie, jest książka Florence Littauer zatytułowana „Osobowość plus. Jak zrozumieć innych, przez zrozumienie siebie?” (Logos, Warszawa 1994). Znajduje się tam przystępny test osobowości, który warto rozwiązać we dwoje. Warto rozwiązać również ten test w taki sposób, że jedna osoba zaznacza cechy najbardziej charakterystyczne dla drugiej. Wówczas okaże się, jak jesteśmy postrzegani.

Littauer wymienia cztery typy osobowości: towarzyski sangwinik, perfekcyjny melancholik, energiczny choleryk i spokojny flegmatyk. Autorka dokładnie charakteryzuje każdy z tych typów, wskazując na ujawniające się w różnych sytuacjach życiowych słabe i mocne strony danej osobowości. Dzięki temu możemy poznać w przybliżeniu, jak konkretny typ funkcjonuje w pracy, w relacjach z przyjaciółmi i dziećmi oraz jego świat wewnętrzny.

W bardziej obszernej pracy zatytułowanej „Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, działasz właśnie tak?” (John M. Oldham, Lois B. Morris, , tłum. A. Bielik, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2002) zostało opisanych aż czternaście typów osobowości. Powinno nam to uświadomić, że testu z książki Littauer nie można traktować jak nieomylnej wyroczni. Jednak jako pomoc w lepszym wzajemnym poznaniu na pewno okaże się nieoceniona.

Piotr Pikuła