Mężczyzna – to brzmi dumnie

Człowieczeństwo osoby ludzkiej realizuje się na sposób płciowy. Bycie człowiekiem oznacza bycie mężczyzną lub kobietą, a to istotnie wpływa na nasz stosunek do świata i innych osób. Większość ludzi wie, że mężczyźni różnią się od kobiet co do budowy ciała i przyjmowanych tradycyjnie ról społecznych. Zresztą bardzo często jest tak, że role społeczne przyjmujemy właśnie ze względu na budowę ciała. To, że kobiety są matkami, a mężczyźni ojcami, wynika właśnie z naszej anatomii. Jednak zanim kobieta i mężczyzna staną się rodzicami, wchodzą w relację, podczas której dają o sobie znać jeszcze inne różnice, niż tylko te anatomiczne. Szybko okazuje się też, że zaczynają ona wpływać na nasze wzajemne odniesienie do siebie. Bardzo często wywołują nieporozumienia, które niejednokrotnie prowadzą do konfliktów.

Chcemy jednak unikać nieporozumień i konfliktów, tylko że nie wiemy, jak to zrobić. Czasami obwiniamy za to kobiety, ponieważ ciężko nam je zrozumieć. Kobiety natomiast obwiniają nas, zrzucając całą odpowiedzialność na naszą męską naturę. Wina leży jednak tak naprawdę po obu stronach. W związku z tym mężczyźni, którym zależy na rozwijaniu relacji z przedstawicielkami płci pięknej, powinni zgłębiać tajniki męskiej natury, by lepiej rozumieć siebie i kobiety.

Mózg też ma płeć
Większość z nas pamięta z lekcji biologii, że mózg dzieli się na dwie półkule. Warto przypomnieć sobie teraz, że prawa półkula odpowiada za kontrolę funkcji wizualnych, przestrzennych, emocjonalnych, abstrakcyjnych, postrzegania całościowego, rozpoznawania kształtów i schematów. Natomiast lewa półkula kontroluje funkcje werbalne, językowe, praktyczne, konkretne, szczegółowe oraz porządek linearny. W tym zakresie mózgi kobiet i mężczyzn są do siebie podobne. Różnica bierze się stąd, że obie półkule są ze sobą połączone przez wiązkę włókien nerwowych, których mężczyźni mają mniej od kobiet. To z kolei powoduje mniejszą niż w przypadku kobiet wymianę informacji pomiędzy półkulami. Właśnie dlatego mężczyzna trudniej łączy fakty, które odbierane są przez różne części mózgu. W tym może tkwić na przykład problem mężczyzny z wyrażaniem emocji, gdyż jedna półkula odpowiada za uczucia, a druga za mowę. Dzięki temu mężczyzna ma zdolność do panowania nad uczuciami, gdy trzeba rozwiązywać jakieś konkretne problemy. W praktyce jednak wszystko ma swoje plusy i minusy.

Hormon walki
Testosteron – to słowo budzi u jednych dumę, u innych trwogę. Wszyscy dobrze wiemy, że w okresie dojrzewania w męskim organizmie zwiększa się ilość tego hormonu, dzięki czemu na przykład dochodzi do wykształcania się wtórnych cech płciowych, takich jak budowa ciała, głos, czy zarost na twarzy. Na skutek oddziaływania testosteronu jesteśmy agresywniejsi, pewniejsi siebie i bardziej nastawieni na współzawodnictwo niż kobiety. Nie wszyscy jednak wiedzą, że wiele tutaj zależy od okresu płodowego. Sześć tygodni po zapłodnieniu, kiedy zaczyna się formować mózg, poziom testosteronu jest aż czterokrotnie wyższy, niż w całym okresie dzieciństwa. Hormon ten wpływa na ukształtowanie połączeń w mózgu. Zdarza się jednak, że nadmiar żeńskich hormonów w organizmie matki może zaburzyć ten proces, wskutek czego dochodzi do zahamowania w kształtowaniu się mózgu według męskiego wzorca.

Na obraz i podobieństwo
Oprócz budowy mózgu i hormonów na zachowania mężczyzn duży wpływ ma środowisko zewnętrzne. Inni mężczyźni poprzez swoje postawy kształtują nas na swój obraz i podobieństwo. Wychowanie, kultura, religia, środki masowego przekazu – to wszystko odciska na nas swoje piętno, co ujawnia się także w podejściu do kobiet. Jeśli uczono chłopca okazywania kobietom szacunku, to dla mężczyzny nie będzie to później większym problemem. Jeśli wychowano chłopca do samodyscypliny, to będzie potrafił zachować ją także po osiągnięciu dojrzałości. O ile jednak nie mamy możliwości dokonania wymiany mózgu, to jesteśmy w stanie przemyśleć nasze postawy i korygować te, które komplikują relacje damsko-męskie. Jesteśmy w stanie. W końcu – jesteśmy mężczyznami!

Piotr Pikuła

PS – Oczywiście w tak krótki artykule nie sposób wyczerpać tematu. Zasygnalizowałem tutaj tylko podstawowe zagadnienia. Więcej szczegółów na temat różnic zachodzących między kobietami a mężczyznami można znaleźć w następującym opracowaniu: Moir A., Jessel D., Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, przeł. N. Kancewicz-Hoffman, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2014.