Hołd

Hołd

Jezu Chryste, Królu świata,
Przed Twym tronem wiecznej chwały
Hołd składamy i Twej władzy
Poddajemy kraj nasz cały.

Wierni być Twym prawom chcemy,
Naśladować co dzień Ciebie,
Niech się spełnia wola Twoja
W Polskiej ziemi jako w niebie.

Chcemy zerwać pęta grzechu,
Mężnie kroczyć drogą wiary,
Jak przodkowie z Orłem Białym
W imię Twoje wznieść sztandary.

Chcemy szerzyć Twe królestwo,
Choć kres pracy wciąż daleki,
Bo Ty tylko dajesz szczęście
tu na ziemi i na wieki.

Czy w urzędzie, czy w fabryce,
W polu, w biurze i w rodzinie
Tych, co wolę Twą spełniają,
następstw grzechu gorycz minie.

Swoją mocą nas napełnij
I poprowadź w świętym boju,
Byśmy mogli zło zwyciężyć
I na wieki żyć w pokoju.

Dziś klękamy przed Twym tronem,
By – trud wieńcząc apostolski –
Hołd Ci złożyć i wznieść okrzyk:
Jezus Chrystus Królem Polski!

Piotr Pikuła