Dary dla Nowonarodzonego – Jasełka

Dary dla Nowonarodzonego. Jasełka

Występują:
Aniołowie, Archanioł, Pasterz I, Pasterz II, Kacper, Melchior, Baltazar, Herod, Doradca, Uczeń I, Uczeń II.

Na środku żłóbek, Maryja i Józef z Dzieciątkiem. Za nimi stoją Aniołowie z rozpostartymi skrzydłami. Jeden z aniołów trzyma gwiazdę, Archanioł trzyma tarczę i miecz.

Aniołowie śpiewają kolędę 1: Przybieżeli do Betlejem pasterze.

 

Scena I: Pasterze wchodzą, stają przed żłóbkiem i mówią:

Pasterz I:
Pełniąc w nocy straż nad stadem,
Ujrzeliśmy archanioła,
A z nim zastęp cały w bieli,
Który wniebogłosy woła:

Pasterz II:
Chwała Bogu w wysokości,
Pokój ludziom dobrej woli,
Bo Syn Boży przyjął ciało,
By doświadczyć ludzkiej doli.

Pasterz I:
I w Betlejem się narodził,
W żłobie został położony,
Więc przyszliśmy, by Królowi
Niskie czołem bić pokłony.

Pasterz II:
Dziś Bożemu Barankowi,
Ofiarować chcemy szczerze,
Kij pasterski, by od dzisiaj
To On naszym był Pasterzem.

Pasterze wychodzą.

Aniołowie śpiewają kolędę 2: Mędrcy świata monarchowie.

 

Scena II: Wchodzą Trzej Mędrcy i mówią:

Kacper:
Przychodzimy tu ze Wschodu.
Mając szkiełka oraz oczy,
Poprzez pism i gwiazd alfabet
Dostrzegliśmy znak proroczy.

Melchior:
Oto nowa Gwiazda wzeszła
I przywiodła nas w te strony,
By Królowi nad królami
Każdy złożyć mógł pokłony.

Baltazar:
Chcemy uczcić Ciebie darem
Złota, mirry i kadzideł,
Gdyż jak Boski Król i Kapłan
Wyrwiesz lud swój z grzechu sideł.

Trzej Mędrcy:
I padamy na kolana
Mędrcy świata, monarchowie,
Gdyż sens życia i wszechświata
Odkryliśmy w Twoim Słowie.

Mędrcy wychodzą.

Aniołowie śpiewają kolędę 3: Dzisiaj w Betlejem.

 

Scena III: Wchodzi Herod i Doradca. Rozmawiają:

Doradca:
Spójrz, mój władco, co się święci!
Czy pozwolisz, by to Dziecię,
Zagrażało twojej władzy,
Szerząc swe Królestwo w świecie?

Herod:
Nie ma mowy! Nie pozwolę,
By ktoś mi odebrał władzę!
Ale nie martw się, doradco,
Już ja sobie z Nim poradzę!

Herod dobywa miecza i próbuje zadać cios Dziecięciu.

Archanioł z tarczą i mieczem szybkim ruchem osłania Dziecię, a Herod i Diabeł uciekają.

Archanioł:
Któż jak Bóg! Giń, zły Herodzie!
Za twe słowa złe i czyny,
Razem ze swoim doradcą,
Idź precz od Bożej Dzieciny!

Aniołowie śpiewają kolędę 4: Tryumfy, Króla niebieskiego.

 

Scena IV: Wchodzą uczniowie z plecakami:

Uczeń I:
Słyszeliśmy na religii,
Że dziś Mesjasz się narodził,
Więc przyszliśmy podziękować,
Że nas z grzechów oswobodził.

Uczeń II:
Tak jak mędrcy i pasterze,
Też składamy Ci pokłony,
A w ofierze przynosimy
Nasze bezcenne smartfony.

Uczeń I:
Tam są różne social media,
Fejsy, Insta, Snap z Tik-Tokiem,
I Minecrafty, i Robloxy.
Spójrz łaskawym na to okiem.

Uczeń II:
Ty zerwałeś więzy śmierci,
Więc uwolnij Twoje dzieci,
Spod niewoli ekranowej
I od pęt wszechwładnej sieci.

Uczniowie:
Chcemy spotkać Cię w realu,
Patrząc znowu w twarz człowieka
I na chwilę się zatrzymać.
W dzień Wigilii – świat poczeka.
Chcemy dzielić się opłatkiem,
Śpiewać i składać życzenia,
By rozniecić w oczach bliskich
Blask Bożego Narodzenia.

Wszyscy śpiewają kolędę 5: Cicha noc.

Wszyscy:
Za kolędę dziękujemy
I składamy Wam życzenia:
Zdrowia, szczęścia i pokoju
W czas Bożego Narodzenia.

Wszyscy śpiewają kolędę 6: Pójdźmy wszyscy do stajenki.

Koniec

Piotr Pikuła


Dodatek: teksty kolęd

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Refren: Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi. x2

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie, z serca ochotnego, o Boże!

Refren: Chwała na wysokości…

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
których oni nie słyszeli, jak żywi.

Refren: Chwała na wysokości…

Dziwili się napowietrznej muzyce
I myśleli: Co to będzie za Dziecię?

Refren: Chwała na wysokości…

 

Mędrcy świata monarchowie
Gdzie śpiesznie dążycie?

Powiedzcież nam, Trzej Królowie,
Chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie, nie ma tronu
I berła nie dzierży,
A proroctwo Jego zgonu,
Już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna
Dziecię prześladuje.
Wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spisek knuje:
Nic monarchów nie odstrasza,
Do Betlejem śpieszą,
Gwiazda Zbawcę im ogłasza,
Nadzieją się cieszą.

 

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem,
Wesoła nowina.

Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna.

Refren: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje.
I Józef święty, i Józef święty
Ono pielęgnuje.

Refren: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi
Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce
Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce
Ludzi oswobodzi.

Refren: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi

Tryumfy Króla niebieskiego
Zstąpiły z nieba wysokiego.

Pobudziły pasterzów,
dobytku stróżów,
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
Dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.

 

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,

a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem,
nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud,
gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win,
odkupienie win.

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
do Jezusa i Panienki!

Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.
Powitajmy Maleńkiego
i Maryję, Matkę Jego.

Witaj, Jezu ukochany,
od Patryarchów czekany.
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony,
Od Proroków ogłoszony,
od narodów upragniony.

Witaj, Dziecineczko w żłobie,
wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy,
Coś się narodził tej nocy,
byś nas wyrwał z czarta mocy.