Blask prawdziwej miłości

Rodzinne przygotowanie do peregrynacji ikony Świętej Rodziny w naszej parafii
Rok Rodziny „Amoris laetitia” trwający od 19 marca 2021 do 26 czerwca br. przeżywamy ze wzrokiem skierowanym na ikonę Świętej Rodziny, która peregrynuje w parafiach Archidiecezji Krakowskiej. W maju zawita także do naszej parafii. Aby owocnie wykorzystać ten szczególny czas, chcemy jak najlepiej przygotować się do jej przyjęcia. Warto, by przygotowania do spotkania ze Świętą Rodziną odbywały się także w naszych domach. Oto kilka praktycznych podpowiedzi, jak można to zrobić.

Ikona Świętej Rodziny w naszych domach
Pierwszym z elementów przygotowania do peregrynacji ikony Świętej Rodziny, który warto wziąć pod uwagę, to zapoznanie się z symboliką ikony i rozmowa na ten temat w gronie najbliższych. Pomóc w tym może artykuł Zygfryda Kota SJ pod tytułem „Misterium Objawienia na ikonie św. Rodziny” opublikowany na stronie https://peregrynacjaikony.pl/opis-ikony. Ze strony internetowej poświęconej peregrynacji można też pobrać i na własny użytek wydrukować ikonę, by towarzyszyła rodzinie w przygotowaniach do obchodów w parafii. Można również posłużyć się innymi wizerunkami Świętej Rodziny, które można nabyć w sklepach z dewocjonaliami.

Święta Rodzina w Piśmie Świętym
W czasie przygotowania do peregrynacji warto sięgnąć po Pismo Święte i przypomnieć sobie fragmenty opowiadające o życiu Świętej Rodziny. Można je znaleźć w Ewangelii według św. Mateusza (rozdz. 1, wersy 18-25 oraz rozdz. 2) i Ewangelii według św. Łukasza (rozdz. 2). Opowiadają one o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem, o pokłonie pasterzy i Mędrców ze Wschodu, o rzezi niewiniątek, ucieczce do Egiptu i powrocie do Nazaretu, ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni i proroctwie Symeona oraz o odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Czytając o tych wydarzeniach, warto sięgnąć do komentarzy biblijnych, by lepiej zrozumieć dosłowny i duchowy sens tych fragmentów. Pomocna będzie również lektura dokumentów prezentujących oficjalne nauczanie Kościoła, jakimi są opublikowane przez Jana Pawła II encyklika „Redemptoris Mater” poświęcona Matce Bożej oraz adhortacja apostolska „Redemptoris Custos” poświęcona św. Józefowi.

Modlitwa ze Świętą Rodziną
Lektura Pisma Świętego może być elementem rodzinnej modlitwy, szczególnie różańcowej. Odczytanym perykopom warto poświęcić więcej uwagi podczas medytacji skupionej na życiu świętej Rodziny. Jeśli nie dysponujemy odpowiednią ilością wolnego czasu, można ograniczyć się do wspólnego odmówienia jednej dziesiątki Różańca dziennie. Warto wtedy rozważać tajemnice części radosnej, która poświęcona jest wydarzeniom z życia świętej Rodziny. Można też dodać „Modlitwę do Świętej Rodziny” opublikowaną na stronie internetowej: peregrynacjaikony.pl:

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.

Rodzinne śpiewanie
Od wieków w Kościele znane jest powiedzenie, że ten, kto śpiewa, dwa razy się modli. Wobec tego w rodzinnym przygotowaniu do peregrynacji ikony Świętej Rodziny warto wziąć pod uwagę również utwory muzyczne poświęcone Jezusowi, Maryi i Józefowi. Mogą to być takie pieśni, jak na przykład: „Rodzino święta, opieki twej trzeba”, „Rodzino święta, ozdobo i chwało”, „Rodzino święta, proszę”, czy „Rodzino święta, wśród rodzin jedyna”.
Poza pieśniami, które można znaleźć w tradycyjnych śpiewnikach, warto sięgnąć po nowsze utwory dostępne w Internecie, jak na przykład piosenka „Święta Rodzino z Nazaretu” (Youtube – Lidia&Kamil). Pod filmem prezentującym utwór zamieszczone są słowa i chwyty gitarowe, które mogą pomóc we wspólnym rodzinnym śpiewie. Ale nawet jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie zagrać i zaśpiewać, to warto przynajmniej wysłuchać piosenki, zagłębić się w treść jej słów, a nawet włączyć ją w modlitwę naszego domowego Kościoła.

Święta Rodzina na ekranie
Jednym ze sposobów przybliżenia postaci Jezusa, Maryi i Józefa członkom naszych rodzin może być wspólne oglądanie kreskówek lub filmów fabularnych im poświęconych. Można kupić je w formie nagrań na DVD lub obejrzeć udostępnione w Internecie. Z młodszymi dziećmi można obejrzeć odcinek zatytułowany „Święta Rodzina”, który dostępny jest na Youtube na kanale Promyczek NS w ramach serii „Aureola – od Stanisława do Karola” lub odcinek „Boże Narodzenie” z serii „Domek na skale”. Starszym dzieciom można zaproponować animację pod tytułem „Narodziny Jezusa” z serii „Opowieści biblijne” lub „Pierwsze Święta Bożego Narodzenia” z serii „Księga ksiąg”. Młodzież i dorośli mogą obejrzeć film pod tytułem „Józef i Maryja” udostępniony na kanale Kino Świat VOD na Youtube lub takie filmy jak „Maria z Nazaretu”, czy „Św. Józef z Nazaretu”. Można też włączyć początkowe sceny takich filmów jak „Jezus z Nazaretu” lub „Ewangelia Łukasza”. Po projekcji warto porozmawiać w gronie najbliższych o swoich wrażeniach i podzielić się swoimi refleksjami. Trzeba przy tym pamiętać, że w animacjach i filmach o tematyce biblijnej spotykamy się z treściami, które są wytworem wyobraźni twórców. Niemniej jednak nawet one mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój naszej wiary.

Święta Rodzina w lekturze
Młodszym dzieciom życie Świętej Rodziny można przybliżyć z pomocą książeczki pod tytułem „Święty Józef” autorstwa Ewy Stadtmuller. Książeczka dostępna jest w wersji z kolorowymi ilustracjami lub z możliwością samodzielnego pokolorowania ich przez dzieci. Historia Jezusa, Maryi i Józefa została przez autorkę opowiedziana w formie rymowanego wiersza. Oto jego przykładowy fragment:

Mamie nosił wodę
z Józefem pracował.
Do świętego miasta
dzielnie pielgrzymował.

Tam się kiedyś zgubił,
pozostał sam w mieście,
po trzech dniach rodzice
znaleźli Go wreszcie.

Z kolei starszym dzieciom można zaproponować komiks zatytułowany „Święta Rodzina. Opowieść o dziecku, które zbawiło świat”.

Rodzinna twórczość
Skoro była już wzmianka o książeczce do kolorowania, to warto dodać, że zarówno wydawnictwa katolickie jak i różne strony internetowe proponują kolorowanki ukazujące Świętą Rodzinę. Po zapoznaniu dzieci z historią Jezusa, Maryi i Józefa można zachęcić nasze pociechy do pokolorowania zakupionych lub wydrukowanych w domu kolorowanek. Można również zachęcić dzieci do samodzielnego narysowania ilustracji do wybranego wydarzenia z życia Świętej Rodziny. Warto wówczas towarzyszyć młodym artystom i rozmawiać na temat tworzonego dzieła.

Blask prawdziwej miłości
Słowa „Modlitwy do Świętej Rodziny” podkreślają, że w osobach Jezusa, Maryi i Józefa „kontemplujemy blask prawdziwej miłości”. Poznanie symboliki ikony Świętej Rodziny oraz wspomnianych fragmentów Biblii, wspólna modlitwa, śpiew, filmy animowane i fabularne, lektury i prace plastyczne mogą pomóc przygotować się do owocnego przeżycia peregrynacji. Dzięki temu również nasze rodziny będą mogły promieniować blaskiem prawdziwej miłości.

Piotr Pikuła