Dziecięca droga do Królestwa

Rozalia Celakówna pozostawiła po sobie wiele tekstów, które wydane zostały w zbiorach pt. „Pisma” i „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”. Najważniejszym tematem w nich poruszonym jest sprawa Intronizacji. Z kolei z uznaniem Jezusa za Króla w Polsce i na całym świecie wiąże się zagadnienie Królestwa Bożego. Służebnica Boża o „Królestwie” wspomniała ponad trzydzieści razy. Wielokrotnie uczyniła to w nawiązaniu do słów Pana Jezusa, z których wynika, że Królestwo można osiągnąć dzięki naśladowaniu postawy dziecka. Właśnie na te fragmenty pism krakowskiej mistyczki chciałbym tutaj zwrócić uwagę.

» Read more

Katecheci swoich dzieci

Koniec roku szkolnego wiąże się z odłożeniem na bok podręczników i zeszytów do religii. Wakacje nie muszą być jednak zupełnym zapomnieniem o katechezie. Nowe Dyrektorium o katechizacji określa rodziców „pierwszymi katechetami swych dzieci” (nr 124). W ten sposób wydany w 2020 roku dokument Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji podkreśla doniosłą rolę ojców i matek w dziele przekazywania wiary. Misja ta jest prawem i obowiązkiem, który biorą na swoje barki małżonkowie podczas ślubu, a później już jako rodzice podczas chrztu swoich dzieci. W ramach wsparcia w tym ważnym zadaniu, chciałbym przybliżyć kilka sprawdzonych metod i pomocy, które mogą posłużyć rodzicom w prowadzeniu swoich pociech do osobistego spotkania z Panem Jezusem – także w okresie wakacji.

» Read more

Rodzinne budowanie mostów

Człowiek jest istotą stworzoną do życia we wspólnocie z innymi ludźmi. Szczególnie ważną wspólnotą jest rodzina. By mogła ona właściwie funkcjonować, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest odpowiednia komunikacja, którą można porównać do budowania mostów między osobnymi skrawkami lądu. Warto poznać podstawowe zasady rodzinnego budowania mostów, by nikt nie czuł się jak samotna wyspa.

» Read more

Konflikty małżeńskie – przyczyny i rozwiązania

Relacje małżeńskie i rodzinne niosą ze sobą wiele wspaniałych chwil pozwalających doświadczyć prawdziwego szczęścia. Zdarza się jednak, że radość wspólnej wędrówki przez życie przesłaniają chmury konfliktów. Chcąc zmniejszyć negatywne skutki sporów, warto przyjrzeć się ich przyczynom i z wyprzedzeniem podjąć odpowiednie działania. Pomóc w tym może zapoznanie się z komunikatem na temat przyczyn konfliktów opublikowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

» Read more

Sakrament miłości

„Sakrament Miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka”. Tym zdaniem rozpoczyna się napisana przez Benedykta XVI posynodalna adhortacja apostolska „Sacramentum Caritatis” o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. Rozpoczęty w Wielki Czwartek w archidiecezji krakowskiej Kongres Eucharystyczny to dobra okazja do przypomnienia przynajmniej kilku wybranych refleksji papieża na temat Najświętszego Sakramentu – szczególnie w odniesieniu do miłości małżeńskiej.

» Read more

Relikwie Chrystusowe

Świadkowie męki i zmartwychwstania Zbawiciela

„Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości” (2 P 1, 16). Przywołane tu słowa św. Piotra Apostoła podkreślają realność głoszonej przez niego Ewangelii o Synu Bożym, który stał się Człowiekiem, został umęczony, ukrzyżowany i pogrzebany, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Przekonanie, że odwieczne Słowo rzeczywiście stało się Ciałem i zamieszkało pośród ludzi, odzwierciedla się w trosce wiernych o materialne pamiątki po Panu Jezusie.

» Read more

Jezusowe królestwo Prawdy w ujęciu Benedykta XVI

Czas Wielkiego Postu kieruje uwagę wierzących na biblijne opisy męki i śmierci Pana Jezusa. Zawierają one szereg informacji wymagających odpowiedniego komentarza historycznego i teologicznego. Spośród wielu tego typu opracowań na szczególną uwagę zasługuje dzieło pod tytułem „Jezus z Nazaretu” autorstwa Josepha Ratzingera, papieża Benedykta XVI. W książce tej wielokrotnie pojawia się kluczowy dla zrozumienia dzieła intronizacji temat królestwa Bożego i królowania Chrystusa. Wątkiem, na który chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę, jest temat królestwa prawdy, który wybrzmiewa podczas procesu Pana Jezusa.

» Read more

Krew dali Bogu i Polsce

„Krew jaką dali Bogu i Polsce, utwierdzi i wzmocni pobożność prawdziwą w naszym narodzie i stanie się obfitym nasieniem w przyszłości…”. Słowa te pochodzą z gazety „Wiarus” i są komentarzem do wydarzeń, które rozegrały się w styczniu 1874 roku na Podlasiu. Odbiły się one szerokim echem w prasie drukowanej na ziemiach polskich i nie tylko. W tym roku obchodzimy 150. rocznicę tych tragicznych wypadków, które zaowocowały wyniesieniem na ołtarze Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy – Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

» Read more

Gwiazda i Mędrcy w rozważaniach Benedykta XVI

Czas Bożego Narodzenia stanowi wspaniałą okazję do pochylenia się nad biblijnymi opisami przyjścia na świat Pana Jezusa. Ich treść jest zapewne wszystkim dobrze znana. Każdy przecież nie raz już w życiu słyszał o betlejemskiej stajence, chórach anielskich, pasterzach i okrutnym Herodzie. Aby jednak historia Narodzenia nam nie spowszedniała, warto zgłębiać jej znaczenie. Zachęcam, by w wolnej chwili usiąść w pobliżu choinki i przy ciepłym świetle lampek oddać się lekturze wspaniałego komentarza do pierwszych rozdziałów Ewangelii, jakim jest książka pt. „Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo” napisana przez śp. papieża Benedykta XVI. Spośród kilku poruszonych w niej wątków chciałbym po krótce przybliżyć ten, który dotyczy zagadkowej Gwiazdy Betlejemskiej i tajemniczych Mędrców ze Wschodu.

» Read more

Adwentowy przewodnik – bł. o. Rafał Chyliński

Adwent to czas przygotowania na spotkanie z przychodzącym Panem Jezusem. Aby dobrze przeżyć tygodnie poprzedzające Boże Narodzenie, warto znaleźć duchowego przewodnika, którego przykład inspiruje i motywuje do działania. Kimś, kto świetnie nadaje się do tej roli, z całą pewnością jest wspominany w liturgii 2 grudnia bł. o. Rafał Chyliński, osiemnastowieczny franciszkanin, który z prostotą i pokorą podążał przez życie drogą miłości Boga i bliźniego.

» Read more

1 2 3 33