„5 tajemnic dobrego seksu”

5 tajemnicUmieszczenie w tytule książki słowa „seks” z pewnością jest jedną z najlepszych metod na zachęcenie do jej przeczytania. To, co najbardziej intymne w relacjach damsko-męskich, budzi duże zainteresowanie. Gdy zaczęłam czytać „5 tajemnic dobrego seksu”, zastanawiałam się, czy tytuł jest jedynie sprytnym zabiegiem marketingowym, czy może rzeczywiście odkrywa przed czytelnikami sekrety bliskości seksualnej? Po lekturze wiem, że warto zainwestować w nabycie tej książki.

„5 tajemnic dobrego seksu” zostało napisane przez chrześcijańskich autorów: małżeństwo Gary’ego i Barbarę Rosbergów oraz Ginger Kolbaba. Aby odnaleźć pięć tajemnic seksu, postanowili odkryć pięć najważniejszych potrzeb seksualnych kobiet i mężczyzn. W tym celu przeprowadzili badania wśród ponad 700 małżeństw. Jest to niewątpliwy atut tej pozycji. Ogrom pracy, jaki włożyli w przeprowadzenie i zinterpretowanie wyników, owocuje ukonkretnieniem treści zawartych w książce. Lektura ta nie jest jedynie zbiorem refleksji autorów, ale studium nad potrzebami seksualnymi kilkuset małżeństw. To, co w książce nazwane jest potrzebami seksualnymi, możnaby z powodzeniem nazwać potrzebami psychicznymi małżeństw. Lista pięciu najważniejszych pragnień kobiet i mężczyzn nie ogranicza się bowiem jedynie do tego, co bezpośrednio związane jest z bliskością fizyczną we współżyciu seksualnym, ale ukazuje ścisły związek intymnej sfery ludzkiego życia z potrzebami duchowymi i psychicznymi.

W drugiej części książki autorzy pochylają się nad tematyką wzbogacenia życia seksualnego. Ukazują trudności, jakie mogą pojawić się w małżeńskich relacjach i odpowiadają, jak można je pokonać. W sposób sumienny zostały przedstawione czynniki duchowe, psychiczne, fizyczne, ale również zewnętrzne, które mogą wpływać na jakość intymnych relacji. Czytelnik zostaje zaznajomiony z praktycznymi poradami. Autorzy podkreślają znaczenie rozmowy między mężem a żoną na temat swoich potrzeb seksualnych. „5 tajemnic dobrego seksu” zawiera nie tylko zachętę, ale również konspekt do rozmowy na tematy intymne.

Mimo wielu cennych treści na temat życia seksualnego, w przeczytanej przeze mnie książce ani jeden punkt nie został przeznaczony na ukazanie związku między seksem a otwartością na nowe życie. Uważam, że jest to poważne zaniedbanie. Autorzy w ogóle nie podejmują tematu rodzicielstwa, tak jakby nie było ono związane z seksem. Niestety to sprawia, że po lekturze, mimo wszystko wartościowej książki, odczuwa się niedosyt. Dlatego polecam, aby „5 tajemnic dobrego seksu” przeczytać ze świadomością, że nie ukazuje pełnego bogactwa tematyki związanej z życiem seksualnym.

Jestem przekonana, że dzięki ciekawie ukazanym wynikom badań i praktycznym poradom książka ta może być przydatna każdemu małżeństwu jak i osobom przygotowującym się do małżeństwa. Zachęcam do lektury również osoby pracujące z małżeństwami.

Maria Pikuła