Rodzice – apostołowie dzieci

Jak przygotować dzieci do dorosłości? Jak je wychowywać, by wyrosły na odpowiedzialnych i świadomych własnej wartości ludzi? Często zapobiegliwi opiekunowie zapisują swoje pociechy na szereg pozaszkolnych zajęć, mając nadzieję, że dodatkowy kurs języka obcego, zajęcia sportowe czy teatralne dadzą dziecku lepszy start w dorosłe życie. Z pewnością umiejętności, jakie dzieci nabywają na tego rodzaju spotkaniach, są bardzo ważne i rozwijające. Warto jednak zastanowić się, czy planując czas dziecka, uwzględniamy jego potrzeby religijne? Czy tak jak motywujemy je do uczenia się języków obcych, zachęcamy również do wzrastania w wierze?

Okazywanie troski o rozwój religijny dzieci to obowiązek rodziców i nie chodzi tu o bycie nachalnym, ale o pokazanie, że dobry Bóg bardzo kocha każdego z nas i że wspaniale jest wejść z Nim w bliższą relację. W procesie wychowawczym z pewnością niezastąpiony jest pozytywny przykład rodziców. Zarazem to normalne, że z biegiem czasu dzieci zauważą u dorosłych wady lub niewłaściwe postępowanie. Dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy potrafili jako rodzice wskazać dzieciom na najdoskonalszy przykład, którym jest Bóg. Dzieci rozpoznając Ojca w Bogu, będą wiedziały, że nawet gdy rodzice są daleko, mają zawsze przy sobie bliską Osobę, która ich nigdy nie zawiedzie. Wiara daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, dzięki któremu lepiej się rozwijają.

W książce Meg Meeker „Mocni ojcowie, mocne córki” autorka, opierając się na badaniach socjologicznych, wymienia szereg korzyści, jakie wynikają z religijności młodzieży. Podaje, że wiara pomaga młodym ludziom w przejściu od okresu dojrzewania do dorosłości, zwiększa umiejętność radzenia sobie z problemami, wzmacnia poczucie własnej wartości i sprzyja zaakceptowaniu własnego wyglądu, jak również zapewnia pozytywne nastawienie do życia. Dzięki religii młodzież uczy się kulturalnego zachowania i potrafi lepiej określać zasady postępowania. Dzieci otrzymują wskazówki moralne poparte najwyższym autorytetem. Badania pokazują jednoznacznie, że osoby religijne – w porównaniu z niereligijnymi rówieśnikami – później rozpoczynają aktywność seksualną, nie są chętne do ryzykownych zachowań, potrafią jasno określić granice swojej intymności. Częściej też stronią od narkotyków i tytoniu. Jestem pewna, że każdy rodzic pragnie takich korzyści dla własnych dzieci.

Pamiętam, jak moja mama, gdy miałam 14 lat, zaproponowała mi, żebym w zbliżające się wakacje pojechała na rekolekcje oazowe do Tylmanowej. Uznałam, że to bardzo dobry pomysł i pojechałam. Dziś wiem, że decyzja zaangażowania się w Ruch Światło-Życie była kluczowa dla kształtowania się mojego charakteru na etapie dorastania. Dzięki poznanym osobom uzyskałam grono wartościowych przyjaciół. A oazowe spotkania organizowane w mojej rodzinnej parafii wspominam o wiele częściej niż dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego. Istnieje wiele ruchów i wspólnot w Kościele, w które mogą zaangażować się młodzi ludzie. Dobrym pomysłem jest także podsuwanie dzieciom wartościowych książek i czasopism. Dla młodzieży świetną propozycją jest kwartalnik „Miłujcie się!”. Gdy jednak dziecko nie chce zaangażować się w proponowane przez nas zajęcia, należy na spokojnie porozmawiać z nim o tym i z uwagą wysłuchać jego racji. Wówczas przede wszystkim warto modlić się w intencji żywej wiary dla nas i dla dzieci. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest danie dziecku poczucia, że je kochamy, pragniemy z nim spędzać czas i rozmawiać na każdy temat. Wówczas dziecko, dzięki bliskiej relacji i więzi z mamą i tatą, będzie zainteresowane światem wartości, które są ważne dla rodziców.

Z doświadczenia wiem, że im bardziej naturalny przykład dajemy dzieciom, tym chętniej chcą nas naśladować. Chrześcijaństwo jest życiem, a nie doktryną filozoficzną, którą wystarczy dzieciom przekazać i wytłumaczyć. Codzienność przeżywana w ścisłej więzi z Panem Jezusem sprawia, że dorośli stają się świadkami wiary, wiarygodnymi apostołami dla swoich dzieci.

Maria Pikuła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *