Publikacje

 

Królewskie prawo miłości

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). Pan Jezus wzywa swoich uczniów do wypełniania Jego woli wyrażonej w przykazaniach. Wezwanie to jest wciąż aktualne, dlatego też znalazło swój wydźwięk w Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został uroczyście proklamowany w Polsce 19 listopada 2016 r. W Akcie tym pojawiły się sformułowania podkreślające, że naród polski pragnie poddać się Prawu Jezusa Króla, że zobowiązuje się porządkować całe swoje życie osobiste, rodzinne i narodowe według Jego Prawa, a jednocześnie prosi Jezusa Króla, by wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Jego Prawami.

Publikacja “Królewskie prawo miłości” ukazała się nakładem Stowarzyszenia “Róża” (Kraków 2019) jako materiał formacyjny dla osób zaangażowanych w działalność ruchów intronizacyjnych. 


Okładka — kopia

Nawałnica

Słowo od autora

„Nawałnica” to zbiór wierszy opisujących męczeństwo unitów podlaskich w zaborze rosyjskim.
(…)
Martyrologia ludności Podlasia wywarła wielkie wrażenie na ówczesnych publicystach, dzięki czemu do naszych czasów dotarło wiele dokładnych relacji. Ich lektura odsłania bolesne fakty, które stały się inspiracją zamieszczonych w tym tomiku wierszy. Publikacja tomiku zbiega się z 20. rocznicą beatyfikacji Męczenników z Pratulina oraz 420. rocznicą zawarcia Unii Brzeskiej. Niech będzie on skromnym upamiętnieniem tych, którzy oddali życie w imię swojej kościelnej tożsamości. Mam też nadzieję, że będzie on zachętą do troski o jedność chrześcijan w naszych czasach, by nie powtórzyły się już grzechy przeszłości. Na koniec zaś niech będzie wezwaniem do pójścia za przykładem przodków, którzy głęboko wierzyli, że dla nas wszystkich jest tylko jedna droga: trzymać się mocno naszej świętej wiary!

Tomik ukazał się nakładem Wydawnictwa Unitas (Siedlce 2016).


Okładka — kopia

Jezus Chrystus naszym Królem

Wprowadzenie
W trosce o religijną i moralną odnowę Narodu Polskiego przygotowany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jego uroczyste ogłoszenie przez władze duchowne i państwowe zostało zaplanowane na dzień 19 listopada 2016 roku w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. W związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski pragniemy jako Naród na nowo potwierdzić naszą przynależność do Chrystusa. Przede wszystkim jednak pragniemy uznać w Chrystusie naszego Króla, oddać się pod Jego panowanie, przyjąć Jego prawa i służyć Mu wiernie w naszej Ojczyźnie.
W ramach przygotowań do ogłoszenia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oddaję do rąk Czytelnika zbiór 31 rozważań przybliżających poszczególne zagadnienia poruszone w Akcie. Zbiór ten został pomyślany w taki sposób, by mógł służyć jako październikowe czytania różańcowe. W związku z tym w sposób przystępny prezentuje naukę Kościoła na temat królewskiej władzy Pana Jezusa oraz królewskiej misji wiernych w świecie. Podstawą rozważań jest Pismo Święte i Tradycja Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem encykliki Quas primas Piusa XI z 1925 roku, ogłaszającej święto Jezusa Chrystusa Króla, dokumenty Soboru Watykańskiego II i nauczanie św. Jana Pawła II.
Mam nadzieję, że lektura tych rozważań pomoże w jak najlepszym przygotowaniu wiernych Kościoła w Polsce do osobistego i narodowego przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Króluj nam, Chryste!
Piotr Pikuła

Publikacja “Jezus Chrystus naszym Królem” ukazała się nakładem Stowarzyszenia “Róża” (Kraków 2016) jako materiał zatwierdzony przez Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski (przewodniczący bp Andrzej Czaja) i rozesłany przez Zespół KEP do poszczególnych kurii diecezjalnych celem przygotowania parafii do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.


Okładka WOW

Wierny ojców wierze

Nakładem Wydawnictwa Unitas (Siedlce 2015) ukazała się książka opisująca życie Pawła Pikuły z Derła.

Paweł Pikuła, włościanin z położonego nad Bugiem Derła, w XIX wieku zasłynął jako jeden z przywódców unitów prześladowanych przez carską Rosję, wskutek czego stał się bohaterem wielu artykułów prasowych i opracowań historycznych. Można o nim przeczytać w notatkach noblisty Władysława Stanisława Reymonta, w monumentalnym “Bożym igrzysku” Normana Daviesa oraz w pismach św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara. Przede wszystkim jednak wspomina o nim “Positio super martyrio”, dokument stworzony na potrzeby procesu beatyfikacyjnego Wincentego Lewoniuka i XII Towarzyszy, Męczenników z Pratulina
(ze wstępu).


tom_119(1)

Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce

W “Naszej Przeszłości” (tom 119, Kraków 2013)
ukazały się dwa artykuły poświęcone działalności Pawła Pikuły z Derła:
Piotr Pikuła, „Dla nas wszystkich tylko jedna droga…” Paweł Pikuła a tajna misja Jezuitów na Podlasiu, s. 197-227.
Piotr Pikuła, „Wierny ojców wierze”. Paweł Pikuła na łamach „Niedzieli” w 1882 roku, s. 229-236.


Scan0004

Pikuła P., Ażeby nie bluźniono

Ażeby nie bluźniono
O relacji chrześcijan do władzy w świetle analizy pragmatycznej 1 Tm 2,1-2; 6,1-2

Chrześcijanin a władza – to zagadnienie budzi emocje od pierwszych dni Kościoła, gdyż problemy w wymiarze społecznym dotykały ludzi już wieki temu. Potwierdza to między innymi Pismo Święte. Godnym uwagi świadectwem stosunku chrześcijan do władzy jest Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza (1 Tm). Znajdują się tam dwa fragmenty (1 Tm 2,1-2; 6,1-2), które dotyczą tego tematu…


Scan0005

Pikuła P., Tytuły św. Pawła

Tytuły św. Pawła w Listach Pasterskich w analizie semantycznej

Rok Świętego Pawła obchodzony obecnie w Kościele stwarza okazję do pogłębiania wiedzy o Apostole Narodów. Już sam ów tytuł Szawła z Tarsu, Apostoł Narodów, stanowi bodziec do prowadzenia wnikliwych badań. W związku z tym postanowiłem pochylić się nad zagadnieniem tytułów św. Pawła. Ponieważ jednak Corpus Paulinum jest dość obszernym materiałem źródłowym, postanowiłem zawęzić krąg poszukiwań do trzech pism nowotestamentalnych: Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa. Pisma te ze względu na swój charakter znane są pod wspólną nazwą Listów Pasterskich…


Scan

Pikuła P., Syracydes jako moralista

Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie (Syr 42,11)
Syracydes jako moralista

Wśród licznych zagadnień moralnych podejmowanych przez Syracydesa szczególnie interesujące są jego pouczenia odnośnie do relacji zachodzących między mężczyzną a kobietą. Moje zainteresowanie tym tematem związane jest z pracą katechetyczną wśród młodzieży. Często spotykam się z pytaniami o biblijne nauczanie o czystości seksualnej, gdyż młodzi ludzie chcą się przekonać o prawdziwym źródle zasad obowiązujących w Kościele katolickim.
Okazję do refleksji nad tym tematem stwarza dokument
Papieskiej Komisji Biblijnej „Biblia a moralność”. Jego autorzy zwrócili uwagę na wkład Syracydesa w formowanie postaw moralnych. Analiza jednego fragmentu (Syr 42,9-14) z nauczania tego starożytnego mędrca ma na celu pokazanie, jak wielka odpowiedzialność za moralność córki spoczywa na jej ojcu…


Scan0003

Pikuła P., Bieg ukończyłem

Bieg ukończyłem
Portret św. Pawła w Listach Pasterskich

Tematem mojego wystąpienia jest portret św. Pawła w Listach Pasterskich. Oczywiście moim celem tutaj nie jest rekonstrukcja wyglądu zewnętrznego Apostoła. Interesują mnie raczej informacje dotyczące św. Pawła zawarte w Listach Pasterskich oraz ich wymiar pragmatyczny. Joachim Gnilka w swojej książce poświęconej św. Pawłowi stwierdził, że jednym z celów Listów Pasterskich jest ukazanie Apostoła jako wzoru dla chrześcijan…