Pod rozkazami prawdziwego Króla

Św. Benedykt: “Jedynemu służymy Bogu, walczymy pod rozkazami jedynego Króla” (Reguła).