Etyka – praca z tekstem

Wybrane teksty filozoficzne dla uczniów do pracy na lekcjach etyki:

Platon, Fajdros

Platon, Państwo

Arystoteles, Etyka wielka, Wolność

Arystoteles, Etyka wielka, Brutalność i opanowanie

Diogenes z Synopy

Epikur, Sprawiedliwość

Epikur, List do Menoikeusa

Seneka, O gniewie

Marek Aureliusz, Rozmyślania

Augustyn, Państwo Boże

Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

Machiavelli N., Książę – Cnoty księcia

Kartezjusz, Namiętności duszy

Spinoza B., Etyka

Pascal, Myśli

La Rochefoucauld de F., Maksymy

Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

Hobbes T., Lewiatan

Rousseau J.J., Umowa społeczna

Kant I., Metafizyczne podstawy nauki o cnocie

Nietzsche F., Poza dobrem i złem

Sartre J.-P., Byt i nicość

Camus A., Dżuma – fragment o karze śmierci

Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

Rand A., Cnota egoizmu

Hayek F.A., Droga do zniewolenia

Kołakowski L., Kościół w krainie wolności

Tischner J., Myślenie według wartości