Etyka – praca z tekstem

1 – Platon, Fajdros

1 – Arystoteles, Brutalność i opanowanie

1 – Epikur, Sprawiedliwość

1 – Seneka, O gniewie

1 – Augustyn, Państwo Boże

1 – Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

1 – Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

1 – Kartezjusz, Namiętności duszy

1 – Pascal, Myśli

1 – La Rochefoucauld de F., Maksymy

1 – Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

1 – Hobbes T., Lewiatan

1 – Rousseau J.J., Umowa społeczna

1 – Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

1 – Herbert Z., Przesłanie Pana Cogito

1 – Rand A., Cnota egoizmu

1 – Tischner J., Myślenie według wartości