Etyka – praca z tekstem

Wybrane teksty filozoficzne dla uczniów do pracy na lekcjach etyki:

Platon, Fajdros

Platon, Państwo

Arystoteles, Brutalność i opanowanie

Epikur, Sprawiedliwość

Seneka, O gniewie

Augustyn, Państwo Boże

Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

Kartezjusz, Namiętności duszy

Pascal, Myśli

La Rochefoucauld de F., Maksymy

Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

Hobbes T., Lewiatan

Rousseau J.J., Umowa społeczna

Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

Rand A., Cnota egoizmu

Tischner J., Myślenie według wartości