Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu powinien być dla nas czasem pokuty i nawrócenia. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego proklamacja dokonała się 19 listopada 2016 r. w Krakowie, wskazuje nam kilka obszarów życia, którym powinniśmy przyjrzeć się uważniej i zastanowić się, komu są podporządkowane. Czy w naszym życiu króluje grzech, czy Jezus Chrystus?

» Read more

Płomienie ognia i kwiaty niebios

Chyba każdy chrześcijanin w pewnym momencie swojego życia zaczyna zdawać sobie sprawę, że znajduje się na polu bitwy, gdzie toczy się zaciekły bój o ludzkie serca. I chociaż przychodzi nam zmagać się z ludźmi, to wciąż musimy pamiętać o słowach św. Pawła, który nauczał, że tak naprawdę nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła (Ef 6, 12). W konfrontacji z Lucyferem nasze ludzkie siły są zbyt wątłe, ale aniołowie, których siła i potęga jest większa (2 P 2, 11), są naszymi potężnymi sojusznikami.

Istnienie aniołów jest prawdą wiary, którą jednogłośnie przekazuje Pismo Święte i Tradycja Kościoła. Aniołowie to czysto duchowe stworzenia posiadające rozum i wolę. Są istotami osobowymi i nieśmiertelnymi, doskonalszymi od pozostałych stworzeń Boga (KKK 330). Nie wdając się w rozważania teoretyczne, nadmienić należy, iż w Katechizmie da się zauważyć dwie funkcje aniołów, którzy kontemplują oblicze Boga i opiekują się ludźmi.

» Read more

Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie

„Ewangelia to żyjący, zmartwychwstały Jezus Chrystus” – stwierdził ks. prof. Stanisław Dyk w książce zatytułowanej Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie! (Gubin 2015). „W Nim też urzeczywistnia się królestwo Boże. Dlatego też Jezus nie tylko głosi, lecz w swojej osobie także uobecnia królestwo Boże” (s. 21).

Na naszej liście znajduje się kolejna pozycja opublikowana przez Wydawnictwo Przystanek Jezus w ramach Serii Nowej Ewangelizacji. Jej autorem jest pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, od 2002 r. redaktor naczelny „Przeglądu Homiletycznego”. W porównaniu do innych książek z tej serii, a mam tu na myśli Parafio, obudź się!, Narzędzia do odbudowy, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji i Wzrastanie Kościoła, książka ks. Dyka wydaje się bardzo teoretyczna. Nie jest zbiorem 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię, w którym autor prezentuje swoje dotychczasowe osobiste doświadczenia na polu nowej ewangelizacji. Jest natomiast przystępnie napisanym opracowaniem teologicznym, z którego wyłaniają się ogólne postulaty do samodzielnego twórczego zastosowania. Spośród wielu bardzo ważnych tematów poruszonych w książce chciałbym skupić się tutaj na sprawie głoszenia kerygmatu. Kerygmat jest orędziem o Bożym królestwie, a ten, kto je głosi, jest jak starożytny herold (keryks), który biegł przed powozem króla i ogłaszał jego nadejście.

» Read more

Małżeństwo jest „hyper”

Spotkaniu osób zawsze towarzyszą jakieś okoliczności. Czas i miejsce kształtują na jego charakter. Jedno z przysłów Syracydesa skłoniło mnie do zastanowienia się nad wpływem czasu na spotkanie zachodzące między małżonkami. Mędrzec stwierdza: Przyjaciel i towarzysz spotykają się w chwili stosownej, a częściej niż obaj – żona z mężem (Syr 40, 23). W cytowanym zdaniu możemy wyodrębnić dwa główne zagadnienia. Pierwsze z nich dotyczy relacji między przyjaźnią a małżeństwem. Drugie dotyczy zależności zachodzących między czasem a spotkaniami. Główna myśl wskazuje jednak na przewagę małżeństwa w stosunku do przyjaźni.

» Read more

Skarby dla Jezusa Króla. Opowiadanie dla dzieci

Był zimny, wietrzny wieczór. Mały Krzyś siedział na łóżku w swoim pokoju. Lubił patrzeć na gwiazdy, które ozdabiały ciemne niebo. Tym razem jednak nawet ich widok nie poprawił mu humoru. Mama chłopca szybko zauważyła smutek na twarzy synka.
– Wyglądasz na zmartwionego. Co się stało, kochanie? – zapytała.
– Ach, starałem się dziś zrobić coś wyjątkowego i chyba nic mi nie wyszło. – westchnął Krzyś.
– Starałeś się, to już bardzo dużo. – odpowiedziała mama.
– Rano włożyłem tacie rysunek do teczki na dokumenty i tego nie zauważył. W przedszkolu z Filipkiem posprzątałem półkę z książkami, a pani pochwaliła tylko kolegę. Chyba nikt mnie nie zauważa.

» Read more