Królowanie Jezusa w Polsce

krolowanie-jezusa-w-polsceJubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który proklamowany został w krakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 roku, wymagał wielu przygotowań. Jednym z ważnych zadań było podjęcie dialogu między poszczególnymi ruchami intronizacyjnymi, którego zasadniczym celem było przedstawienie rozumienia Intronizacji Jezusa Króla w danym ruchu oraz uzgodnienie dalszych wspólnych działań w jedności z pasterzami Kościoła w Polsce. Temu miało służyć sympozjum sprawozdawczo-naukowe, które odbyło się 10 października 2015 roku na Jasnej Górze. Owocem spotkania biskupów z przedstawicielami grup intronizacyjnych jest publikacja zatytułowana „Królowanie Jezusa w Polsce. Zaangażowanie ruchów intronizacyjnych i głos Magisterium Kościoła”. Śmiało można stwierdzić, że jest to bezcenne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy pragną lepiej poznać genezę i kontekst naszego Jubileuszowego Aktu.

» Read more

Etyka – praca z tekstem

1 – Platon, Fajdros

1 – Arystoteles, Brutalność i opanowanie

1 – Epikur, Sprawiedliwość

1 – Seneka, O gniewie

1 – Augustyn, Państwo Boże

1 – Tomasz z Akwinu, Cnoty kardynalne

1 – Machiavelli N., Książę – Miłość czy strach

1 – Kartezjusz, Namiętności duszy

1 – Pascal, Myśli

1 – La Rochefoucauld de F., Maksymy

1 – Malebranche, Traktat o moralności – Przyjaźń

1 – Hobbes T., Lewiatan

1 – Rousseau J.J., Umowa społeczna

1 – Arendt H., Eichmann w Jerozolimie

1 – Herbert Z., Przesłanie Pana Cogito

1 – Rand A., Cnota egoizmu

1 – Tischner J., Myślenie według wartości

Religia – praca z tekstem

1 – Lectio divina

1 – Jezus postacią historyczną

1 – Duch Święty

1 – Tomasz z Akwinu, Pięć dróg poznania Boga

1 – Boże Narodzenie Mt

1 – List do Tytusa

1 – Sł. B. Marta Robin

1 – Chrzest na Podlasiu w okresie prześladowań religijnych (1874-1905)

1 – Tajemnica Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa (J 6)

1 – Błogosławieństwa (KKK)

1 – Jezus nauczycielem modlitwy

2 – Kard. Sapieha, Króluj nam Chryste

2 – Boże Narodzenie Łk

2 – Kultura bycia i słowa

2 – Jan Paweł II, Laborem exercen, Praca – godność osoby

2 – Św. Bernard z Clairvaux (1090-1153), Pochwała nowego rycerstwa

2 – Paruzja (2 Tes)

2 – Walka duchowa w Piśmie Świętym

3 – Przyjaźń

3 – Powołanie w Biblii

3 – Jan Paweł II, Evangelium vitae – Eutanazja

3 – Papież Franciszek, Adhortacja Amoris laetitia