Intronizacja Jezusa Króla

intronizacja-jezusa-krola-w-polsce-kopia

„Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, który proklamowany był 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach, wywołał wielkie zainteresowanie nie tylko wśród wiernych Kościoła w Polsce. Pojawiło się w związku z nim wiele wątpliwości i pytań. Na większość z nich można znaleźć odpowiedź w książce „Intronizacja Jezusa Króla” (Wydawnictwo M, Kraków 2016). Jej autorem jest Marcin Majewski, doktor teologii i wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, który od kilkunastu lat angażuje się w walkę o odnowę moralną polskiego narodu pod sztandarem Chrystusa Króla. W ostatnim czasie, jako członek Zespołu Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych, był bardzo blisko spraw związanych z przygotowaniami do przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w naszej Ojczyźnie.

» Read more

Arsenał obrońców życia

ekologia-prokreacji

Wiem z doświadczenia, że dyskusje o tematyce moralnej bardzo często sprowadzają się do rozważania konsekwencji postępowania. Osłabienie wiary w Boga i autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła powoduje, że w wielu przypadkach nie wystarcza odwołanie się do Pisma Świętego i Tradycji, by uświadomić rozmówcy negatywną ocenę czynu. Czasami pomocne mogą się okazać fakty ukazujące następstwa podejmowanych decyzji. W zakresie dylematów moralnych związanych z ludzką płodnością zbiorem takich faktów jest opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (PSOŻC) książka „Ekologia prokreacji. Vademecum” (Kraków 2016).

» Read more

Mądra, dobra i piękna

Żaden mężczyzna o zdrowych zmysłach nie opuściłby żony mądrej, dobrej i pięknej. Na wszelki jednak wypadek – gdyby komuś coś podobnego przyszło do głowy – warto przypomnieć pełne roztropności pouczenie starożytnego Mędrca przekazującego swoje spostrzeżenia mężczyznom wszystkich czasów: Nie odchodź od żony mądrej i dobrej, albowiem miłość jej cenniejsza niż złoto (Syr 7, 19).

» Read more