Obudź się!

Layout 1

Św. Paweł Apostoł wyznał kiedyś: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16). W naszych czasach bp Dominique Rey w książce „Parafio, obudź się!” stwierdza: Chrześcijanin jest wezwany do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, w wyniku którego on sam zostaje posłany do świata. Niedopuszczalne jest, by człowiek ochrzczony nie uczestniczył w ewangelizacji (s. 16). Jednak w praktyce, nawet jeśli w pełni utożsamiamy się ze słowami Apostoła Pogan czy francuskiego biskupa, nie zawsze wiemy, jak włączyć się w dzieło ewangelizacji. Właśnie takie osoby w pierwszej kolejności powinny sięgnąć po tę pozycję.

» Read more

Król zastępów

SONY DSCKról zastępów

Bramy unieście swe święte szczyty!
Z pieśnią otwórzcie się dumne wrota!
Oto nadchodzi Król wiecznej chwały.
Na Jego skroniach korona złota.

Kto jest tym Królem, kto Królem chwały?
To Pan zastępów, potężny w boju,
On jest Lwem Judy, Odwiecznym Ojcem,
Początkiem, Końcem, Księciem Pokoju.

To Król na czele zastępów nieba.
W dłoni swej dzierżąc laskę Pasterza,
Chroni swą trzodę, sądzi i walczy,
Wrogów żelaznym berłem uderza.

On Królem królów! On Panem panów!
Na białym koniu z mieczem u boku
Skutecznym mocą Bożego Słowa
Strąca w czeluści piekielne smoka.

Oto przybywa Król wiecznej chwały!
Bramy swe święte szczyty unieście!
Z pieśnią witajcie Go dumne wrota!
Król obejmuje tron w Świętym Mieście.

Piotr Pikuła

Oto nasz Król kroczy przed nami

Tomasz à Kempis (1380-1471), autor ponadczasowego dzieła ascetycznego zatytułowanego „O naśladowaniu Chrystusa”, przekazuje swoim czytelnikom wiele praktycznych wskazówek pozwalających dojść do Królestwa Bożego. Siłą rzeczy przekazuje również swoje refleksje o Władcy tego Królestwa i nawołuje do walki u Jego boku przeciwko zakusom diabła.

Tomasz à Kempis wielokrotnie w swoim dziele akcentuje prymat życia duchowego w stosunku do troski o sprawy zewnętrzne. Według niego ośrodkiem naszej duchowości powinien być Chrystus.

» Read more

Walczę o chwałę Króla Niebios

Ach! jakże słodki był dla mojej duszy pierwszy pocałunek Jezusa!… Był to pocałunek miłości; czułam, że jestem kochana i sama również mówiłam: „Kocham Cię, oddaję się Tobie na zawsze”. Nie było żadnych próśb, zmagań, ofiar; już dawno Jezus i biedna mała Teresa spojrzeli na siebie i zrozumieli się… Tego dnia nie było to już spojrzenie ale zjednoczenie; nie było już dwojga; Teresa znikła jak kropla wody w głębinach oceanu. Pozostał sam Jezus; On był mistrzem, Królem (s. 88-89).

W tak niezwykły sposób opisała swoje doświadczenie spotkania z Chrystusem Eucharystycznym podczas pierwszej Komunii św. Teresa z Lisieux (1873-1897).

» Read more

Służebnica Jezusa Króla

We wprowadzeniu do zamieszczonego na stronie Konferencji Episkopatu Polski Komentarza do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana możemy przeczytać, że sprawa oddania Polski pod panowanie Jezusa Króla stała się głośna w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny. Już 19 listopada w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach przeżywać będziemy uroczystości towarzyszące Aktowi Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana przez Polaków. W związku z tym warto poświęcić trochę uwagi osobie, poprzez którą Pan Jezus wezwał nas do uznania Jego królewskiej władzy.

» Read more