Przyjdź Królestwo Twoje

Stefan_WyszyńskiW powtarzanej codziennie modlitwie zwracamy się do Boga Ojca z prośbą, by przyszło Jego Królestwo. Kard. Stefan Wyszyński w rozważaniach poświęconych Modlitwie Pańskiej zwrócił uwagę, że Królestwo Boże ma zupełnie inny charakter aniżeli królestwa ziemskie. Różnica sprowadza się do władcy i stosowanego przez niego stylu rządzenia. Prymas Tysiąclecia nawiązał do podbojów Aleksandra Wielkiego i podsumował: Jakże inne jest Królestwo Chrystusa-Króla.

W refleksji nad charakterem Królestwa Bożego punktem odniesienia były dla Prymasa słowa prefacji o Chrystusie Królu: Królestwo wieczne i powszechne: Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. O takie Królestwo walczy na ziemi Chrystus-Król.

» Read more

Wzrastanie Kościoła

WzrastanieNa półce z nowościami w naszej bibliotece parafialnej (w Krakowie-Mogile) znalazłem książkę, której tytuł obiecuje wskazać narzędzia i sposoby potrzebne do ożywienia wiary, co ma się przyczynić do wzrostu Kościoła. Przekartkowałem, żeby zorientować się, co autor proponuje, a tu moim oczom ukazuje się zielony gąszcz markerowych podkreśleń. Ktoś już zatem przede mną przebrnął przez tę lekturę. Postanowiłem pójść w jego ślady.

Autorem książki „Wzrastanie Kościoła. Narzędzia i sposoby ożywienia wiary w parafiach” jest Pierre-Alain Giffard. Ukazała się ona w 2013 roku nakładem Wydawnictwa Przystanek Jezus w ramach Serii Nowej Ewangelizacji. Rozpoczyna ją bardzo intrygujący wstęp autorstwa ks. bpa Grzegorza Rysia. Z jego słów wynika, że to książka chyba nie dla wszystkich. Raczej dla liderów ewangelizacji i księży. Ze swojej strony jednak zachęciłbym do lektury także liderów grup duszpasterskich, zwłaszcza że, jak zapowiada biskup, książka może pomóc w pastoralnym nawróceniu. Zrozumiałem, o co mogło chodzić biskupowi, gdy dotarłem do zdania: „Nie ma bardziej żałosnego widoku niż pastorowie i księża pędzący luksusowymi samochodami, mieszkający w okazałych domach, ubierający się zgodnie z najnowszymi trendami mody, podczas gdy członkowie ich Kościołów, którzy opłacają pensje swych duszpasterzy, ledwo wiążą koniec z końcem” (s. 151).

» Read more

Handel organami

TransplantacjaRozwój techniki pozwolił człowiekowi w XX wieku dokonać pierwszych skutecznych transplantacji narządów. Okazało się jednak, że zabiegi medyczne, które miały przynieść chorym i cierpiącym ludziom nadzieję na powrót do zdrowia, stały się przyczyną wielu kontrowersji i patologii. Najpoważniejszą z nich jest zjawisko handlu ludzkimi organami. Proceder ten nie jest jednak przez wszystkich etyków jednogłośnie potępiany. Dlatego warto zapoznać się z personalistycznym stanowiskiem wobec transplantologii, które stanowczo potępia kupczenie ciałem osoby ludzkiej.

Najpierw przyjrzyjmy się samej kwestii przeszczepiania narządów. W Encyklopedii bioetyki możemy przeczytać, że transplantacje to zabiegi medyczne polegające na przeniesieniu organu lub tkanki z jednego osobnika na drugiego albo w ramach jednego organizmu na inne miejsce, wykonywane w celach leczniczych1.

» Read more

Przejść do historii

HistoriaKsięga Syracydesa zawiera wiele pouczeń adresowanych głównie do mężczyzn. Starożytny Mędrzec nie ogranicza się tylko do nakazów i napomnień. W końcowej partii księgi wskazał swoim uczniom wybitnych mężów, którzy na przestrzeni dziejów narodu wybranego dążyli do celu wskazanego przez Boga, przez co stali się przykładem dla kolejnych pokoleń. Fragment tych rozważań Syracydesa bywa nazywany Pochwałą przodków, jednak moim zdaniem z pragmatycznym wymiarem księgi bardziej zgodny byłby tytuł: Wzór dla potomnych.

» Read more

Cykl bezmiesiączkowy

KwiatyCzy jest możliwy cykl bez miesiączki? Okazuje się, że tak. Dzieje się tak niezmiernie rzadko, jednak wydaje mi się, że warto o tym napisać. Gdy po raz pierwszy usłyszałam o możliwości posiadania takich cykli, na myśl przyszły mi kolejne korzyści, jakie mogą wynikać z prowadzenia samoobserwacji w ramach NPR. Cykl bezmiesiączkowy bowiem można zauważyć i zinterpretować jedynie poprzez obserwowanie parametrów płodności.

» Read more

Lek na męską osteoporozę

„Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości” (Syr 26, 13). Zdanie to przynależy do większego fragmentu podejmującego kwestie relacji zachodzących między kobietą a mężczyzną (Syr 25, 13 – 26, 27). Znajdują się tu pouczenia Mędrca, których ponadczasową wartość docenić mogą wszyscy. Bogaty w życiowe doświadczenie Nauczyciel z rozbrajającą szczerością ostrzega swoich uczniów: „Nie ma bowiem jadu nad jad węża i nie ma gniewu nad gniew kobiety” (Syr 25, 15b). Nad spostrzeżeniami utrzymanymi w podobnym tonie górują jednak pełne optymizmu przysłowia: „Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwojona” (Syr 26, 1). Do takich entuzjastycznych wypowiedzi należy zdanie, które jest mottem tych rozważań.

» Read more

Zjednoczenie, bez pomieszania. Władza a Wcielenie

ChrystusNie trzeba być teologiem, aby w nauce Kościoła dostrzec silne zainteresowanie kwestią sprawowania władzy. Wystarczy przypomnieć popularne wśród niektórych krytyków hasło: „Kościół miesza się do polityki”. Dość ważny jest tutaj ów czasownik „mieszać się”. W kontekście powyższego sloganu posiada on pejoratywne konotacje, a przy tym nasuwa pewne skojarzenia dogmatyczne, ponieważ Jezus ma być uznany w dwóch naturach bez pomieszania. Objawienie Syna Bożego nie spowodowało pomieszania natur, wywołało jednak inne skutki, które pozwalają mi dziś pisać o konieczności rozumienia władzy w świetle misterium Wcielenia.

» Read more

Jak własną córkę…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W patriarchalnych społecznościach starożytnego Bliskiego Wschodu płeć potomstwa nie była bez znaczenia. Oczywiście męski potomek był ceniony w sposób szczególny. Świadczą o tym same liczby. W greckim przekładzie Biblii rzeczownik oznaczający syna występuje w 4239 wersach, natomiast słowo oznaczające córkę możemy spotkać w 581 wersach. Córki na kartach Biblii ukazywane są na ogół w ścisłym związku z ich ojcami. Z analizy tych fragmentów wyłania się obraz ojca zatroskanego o córkę. Przykładów można mnożyć wiele, ja natomiast skoncentruję się na pouczeniach Syracydesa.

» Read more

Skąd się biorą wojny?

WojnaZ wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7, 21-23).

Bernhard Riemann twierdzi, że od tej ścisłości, z jaką uda nam się prześledzić zjawiska w czymś nieskończenie małym, w istotnej mierze zależy nasza znajomość związków przyczynowych. Nie trzeba wyjaśniać, że znajomość związków przyczynowych pozwala nam skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom. Do takich z całą pewnością należy wojna. List św. Jakuba Apostoła stawia pytanie o przyczyny wojen i kłótni między ludźmi (por. Jk 4, 1nn). Autor natchniony naucza, że ich zarzewiem są żądze walczące w człowieku.

» Read more

Interpretatorzy miłości Boga

Interpretatorzy miłościKto podejmuje decyzję o ilości Waszych dzieci? Wy, Bóg, państwo czy teściowa? Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes nazywa małżonków współpracownikami i interpretatorami miłości Boga Stwórcy w zakresie obowiązku przekazywania życia (por. KDK 50). Aktualność tego stwierdzenia potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 2367). Określenie małżonków mianem współpracowników miłości Boga ukazuje wielką godność spełnianego przez nich aktu małżeńskiego. W tym miejscu jednak chciałbym skoncentrować się nad przypadającą małżonkom funkcją interpretatorów.

» Read more

1 2